Napi Ige és Gondolat Tanú – 3.Szerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
07
Napi Ige és Gondolat Tanú – 3. Szerda
Tanú – 3.
És így szólt hozzájuk: Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. (Lk 24,46-49)
A mai világban a hitetlenség kérdése a legélesebb. Mert azt látjuk, hogy minden hitelét veszti. Sokszor mi magunk keresztyének sem tudunk hitelesek lenni. Vagy éppen azt gondoljuk magukról, hogy mi annyira hitelesek vagyunk, hogy ezen senki sem talál fogást, hogy a hitelességünket semmivel nem tudjuk elveszíteni.
Bennünket egyedül Jézus elhívó szava tud hitelessé tenni, de csak akkor, ha magunk is átéljük a megtérés és bűnbocsánat valóságát, és teljes meggyőződéssel tovább is adjuk az evangéliumot. Erre kaptunk elhívást, ebben kapjuk Urunk megerősítő biztatását és hozzá a Szentlélek erejét. Merjünk hát többet könyörögni a Lélekért, a mennyei erőért, azért, hogy a Szentlélek újítson meg bennünket. Hogy újult erővel tudjuk tanúskodni a világban a megtérés lehetőségéről és a bűnbocsánat újat teremtő áldásáról. Van miről tanúskodni családunkban, gyülekezetünkben, munkahelyünkön, környezetünkben…
A Jézussal való találkozás tanúvá tesz, a Szentlélek tanúskodásra indít! Könyörögjünk hát Szentlélekért!
(Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Isten élő Lelke, jöjj! Áldva szállj le rám! Ámen
***
A nap gondolata:
Adj időt a Szentléleknek, hogy kifejlessze benned az erőt, amire szükséged van, hogy átformáljon régi természetedből, és segítsen legyőzni bűnös szokásaidat – hidd el, meg fog történni.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."