Napi Ige és Gondolat Örökké tart szeretete! – 2.Kedd

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05
Napi Ige és Gondolat Örökké tart szeretete! – 2. Kedd
Örökké tart szeretete! – 2.
„...mert örökké tart szeretete!” (Zsolt 136,1/b). (Károli: „örökkévaló az Ő kegyelme.”)
Az Úrra figyelve és neki engedelmeskedve megtapasztaljuk az Ő irgalmasságát, könyörületességét. Erre mi mégis hűtlenséggel válaszolunk. Ádám és Éva volt az első, akik ezt tették, és mi követjük az ő rossz példájukat. S mindezek ellenére Isten hűséges marad hozzánk és szeret bennünket. Isten hűvös alkonyatkor kereste Ádámot és Évát. Kereste őket, pedig bűnt követtek el, engedetlenek voltak. Ám napfényre hozta bűnüket, hűtlenségüket. Aztán megígérte, hogy hű marad hozzájuk. Megígérte a Szabadítót, aki legyőzi a sátánt: „Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt, ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.” (1 Móz 3,15).
Az idők teljességében jött el a Szabadító, hogy a bűnt eltörölje. Nagypéntek sötétségében Isten irgalmassága ragyog fel a golgotai kereszten. Isten az ő szeretetének legvégső határáig ment el, amikor elküldte egyszülött Fiát és hagyta, hogy keresztre feszítsék. Az Úr Jézus pedig értünk és helyettünk kiitta a keserű pohárt, mely tele volt Isten bűneink miatti haragjával. Kiitta az utolsó cseppig. A golgotai kereszten láthatjuk meg Isten irgalmasságának nagyságát. Annak ellenére, hogy mi hűtlenek vagyunk hozzá, szerető Atyánk meg akar menteni és tartani minket az örök élet számára. Ő Jézus által keres engem és téged, ki akar menteni minket bűneink mélységéből, hiszen Ő a Szabadítónk, a Megváltónk. Milyen nagy csoda ez! Tiszteljük-e, megbecsüljük-e, szeretjük-e mi Urunkat ezért a nagy áldozatért?! Hűségesek vagyunk-e hozzá?
Jó tudni ebben a hűtlenné vált világban, hogy Isten irgalmas. Jó tudni, hihetjük, hogy Ő hűséges. Isten hűséges és nem csak néhanapján, hanem örökkön-örökké. Az ő hűségének nincs határa. Isten hűsége a földi életünk után is tart. Az Úr és az övéi között nagyon erős a szeretet-kapocs. Ezt még a halál sem tudja elszakítani. Senki sem szakíthat el az Isten szeretetétől. (Róm 8,38-39).
Jézus Krisztus vére elmosta minden bűnünket. Az Ő vére tisztává tette szennyes ruhánkat. Minden mi hűtlenségünk és bűnünk eltörölve. Odaát semmi sem szakíthatja szét az Istennel való kapcsolatunkat. Örökké tart, mert az Ő irgalmassága örökké tartó, örökkévaló... Jézus Krisztusért!
(Csomay Árpád, Biharszentjános)
***
Imádság:
Uram! Nincsenek szavak szeretetedre. Illetve mégis: köszönöm, köszönöm, köszönöm…Ámen
***
A nap gondolata:
Ha megtapasztaljuk Istent a teremtett világ, a dicséret, az imádság és a Bibliaolvasás által, igazi öröm tölt el bennünket.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."