Napi Ige és Gondolat Nem mi, hanem Ő ...Vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
21
Napi Ige és Gondolat Nem mi, hanem Ő ... Vasárnap
Nem mi, hanem Ő ...
„Amikor Péter ezt látta, azt mondta a népnek: Izráel férfiai, mit csodálkoztok ezen? Miért néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel tettük volna azt, hogy ő járjon?” (ApCsel 3,12)
Péternek ez a kijelentése azután hangzik el, miután a születésétől sánta férfiú a Krisztus nevében való hit által, felkelt és járkálva, ugrálva dicsérte az Istent, az összegyűlt tömeg pedig csodálkozva állt és vele együtt dicsérték az Istent, miközben ott volt bennük a kérdés, de hát hogyan lehetséges ez? A Sátán egyből jön ilyenkor és arra próbálja rávenni az embert, hogy magáénak tulajdonítsa a győzelmet, a sikert, felmagasztalva ezáltal is magát. Péter és János viszont nem így járnak el, hanem az Úr Jézus által megteremtett helyzetet megragadva felfelé mutatnak, bizonyságot tettek azoknak az embereknek arról, hogy ki az, akinek ez köszönhető, s ezt mondták ..„a mi atyáink Istene dicsőítette meg az ő Fiát, Jézust,... Az ő nevében való hit erősítette meg ezt az embert, akit láttok és ismertek, az ő neve és a benne való hit hozott gyógyulást neki mindnyájatok szeme láttára.” (Apcsel.3,13.16).
Az Úr ma is tesz csodákat, de ma sem különösen csodák által szólítja meg az embert, hanem egyszerű élethelyzeteket teremt, hogy miközben találkozunk, miközben jelen vagyunk az embertársaink között, azoknak életében, miközben megéljük egymás felé a szeretet parancsát, amikor a Lélek vezetésének engedelmeskedve, engedjük, hogy használjon minket. Ahogyan olvassuk a Mt. 5,16 „Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat”. Vágyjunk arra és kérjük az Urat, hogy lehessünk felkiáltó jelek az emberek számára, tudjunk Rámutatni életünkkel. Az Úr keresi az elveszetteket, megszólítva, megtérésre hívja őket, hogy Őt választva, az Övéi legyenek, megtaláltatottak. S akik már az Övéi, azokat pedig megbízza azzal a szolgálattal, hogy „Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet”. Hát lásd meg, az Úr miként akar teáltalad bizonyságot tenni Magáról a különféle élethelyzetekben, azok felé az emberek felé, akiket utadba vezet nap mint nap. (Biró Botond, Ráton.)‬
****
Imádság:
Drága Uram, köszönöm, hogy ma is keresed annak a lehetőségét, hogy megszólítva megismerjünk és használhatók legyünk a te kezedben mások javára és üdvösségére. Ámen.
******
A nap gondolata:
„Nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” (ApCsel 4,12)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."