Napi Ige és Gondolat Misszió – 3.Szerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
31
Napi Ige és Gondolat Misszió – 3. Szerda
Misszió – 3.
Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Mt 28,18-20)
3. Engedelmesség. A missziói munka megindulásának és gyakorlati keresztülvitelének a titka az ember engedelmessége. Isten akarja, hogy az emberek üdvözüljenek, ő hív magának eszközöket is, csak arra van szükség, hogy az elhívottak engedelmeskedjenek Neki.
Egyszer egy lelkipásztor az egyik kedves hívő és bizonyságtevő özvegyasszonyát hívta magával egy alkalommal, hogy egy gyülekezetben tegyen bizonyságot Jézusról. Érezte- amint később elmondta - hogy a hívás Istentől való volt. Arra hivatkozva, hogy édesapja beteg és nem hagyhatja, mégsem ment el a lelkipásztorral bizonyságot tenni. Alig telt el néhány nap, úgy eltörte a lábát, hogy három hónapig nyomta utána az ágyat. Azt mondta később ez az asszony: Íme, az én engedetlenségem ára. Akkor nem értem rá két napra, most rá kell érnem három hónapig. Többször tett arról bizonyságot ezután, hogy Isten hívásának és Isten küldésének engedelmeskednünk kell.
Isten üdvözíteni akarja az egész világot, vajon készen vagy-e arra, hogy ebben a munkában Isten eszköze legyél imádságoddal, pénzeddel, s ha kell életeddel is?
Adja az Úr, hogy engedelmes misszionáriusok legyünk.
(Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Uram! Misszionáriusod vagyok. Egyszerre öröm és felelősség ezt kimondani. Engedelmességet és hűséget szeretnék társítani ehhez. Kegyelmedből. Ámen
***
A nap gondolata:
Isten ma olyan engedelmességet vár tőled, amely felülemelkedik az érzéseiden és a körülményeiden, és azt mondja: „Igen, Uram!”
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."