Napi Ige és Gondolat Misszió – 1.Hétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29
Napi Ige és Gondolat Misszió – 1. Hétfő
Misszió – 1.
Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Mt 28,18-20)
Jézus mennybemenetele előtt adta ki a missziói parancsot. Ez a parancs minden kétséget kizáróan örök időkre kötelességévé teszi a keresztyéneknek a missziói munkát.
1. Isten üdvözítő akarata. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság megismerésére eljusson. Ha valaki nem ismeri fel Istennek akaratát, nem látja meg a misszió fontosságát.
Isten pedig azt akarja, hogy minden ember megismerje Jézus Krisztust, hogy minden embert elvezessünk a Megváltóhoz. Szomorú dolog, amikor valaki abban látja a misszió feladatát, hogy egy hitetlent beráncigáljon valamelyik keresztyén egyházba, de nem arra törekszik, hogy megismerje és elfogadja hit által Jézus Krisztust. Pedig „Akié a Fiú, azé az élet!” (1Jn 5,12)
Megismerni Téged: ez az örök élet!
Ez az igaz, örök boldogság.
Téged megtalálni, mindig Veled járni,
És Tebenned elrejtőzni: a mennyország!
Megismerni jobban, amíg a szív dobban,
Megismerni égi lényedet.
Isten szent Báránya, ég és föld Királya,
Soha, soha el nem múló szent szeretet!
Isten áldott Lelke, jöjj bűnös szívembe!
Hadd ismerjem Jézust igazán!
Merüljek el Benne, a szent végtelenbe,
Aki nékem megszerezte égi hazám!
(Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Krisztusom! Köszönöm, hogy általad örök életem van. Csak általad. Áldalak érte! Ámen
***
A nap gondolata:
Minden boldogság maximuma: az üdvösség.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."