Napi Ige és Gondolat Mégis vanPéntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
23
Napi Ige és Gondolat Mégis van Péntek
Mégis van
„Először nektek kellett hirdetnünk Isten igéjét, de mivel ti megvetitek azt, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme, a pogányokhoz fordulunk.” (Apcsel.13,46b)
Az Isten igéje hirdettetik, s eleinte a zsidók közül is sokan nyitottak lettek az evangélium üzenetére, viszont meglátva a pogányokból, kívülállókból álló sokaságot, beteltek irigységgel és elkezdtek gyalázkodva ellene mondani mindannak, amire eddig látszólag nyitottak és befogadóak voltak. De miért, s honnan ez az irigység, miből fakad? A zsidók, mint a tanítványok is eleinte azt hitték, hogy csak értük jött a Messiás, csak nekik kell hirdetni az evangéliumot, csak értük halt meg. Ahhoz, hogy egy adott ponton a Lélek kiáradása által megértsék, hogy nemcsak. Ahogyan az ige itt meg is fogalmazza ..először nektek kellett hirdetnünk Isten igéjét, de mivel ti megvetitek azt, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme, a pogányokhoz fordulunk. De ezzel kapcsolatosan ezt is olvashatjuk a Róm.11,11-ben „.. Nem azért botlottak-e meg, hogy elessenek? Semmiképpen! Hanem az ő elesésük által lett az üdvösség a pogányoké, hogy féltékenykedjenek.” Ezen igeverseket olvasva azt láthatjuk, hogy mennyire minden összefügg, semmi sincs véletlenül, hanem ok-okozatként van, s történik.
Mindennek van egy kezdete ..először nektek, de ha nektek nem kell, s ezzel kijelenti számukra azt, hogy el lehet utasítani, kívül lehet maradni, választhatjuk az Isten nélküli életet, de azzal együtt az elveszettségünket is, egyben a halálos ítéletünket lemondva a kegyelemről. Választhatnak, ahogyan mi is.
A zsidó népnek meg kell értenie, hogy a mennyek országában nemcsak ők lesznek, nem csak értük adatott Krisztus, nemcsak nekik szól a hívás. Az Isten elkezdi lebontani azokat a falakat, amik felépültek az emberi szívekben és fejekben. Isten keres, felajánlja kegyelmét, meghív, elfogadhatjuk, de vissza is utasíthatjuk. S milyen szomorú, mikor a mások iránti gyűlölet, irigység miatt, a betegséget, a bűnös életet választjuk, miközben a miénk lehetne a gyógyulás, a tiszta megújított élet, az Isten kegyelme és szeretete. Azáltal, hogy ezen zsidók felé is hirdettetik az evangélium, ismerhető fel az, hogy Isten őket is méltónak tartotta kegyelmére, vagy legalábbis, őket is csak ez a kegyelem mentheti meg, ami a pogányok számára is felajánltatik. Van szabadságuk választani, dönteni. Mi mit választunk? Felismertük a kegyelem ajándékát, azt, hogy számunkra is van örök élet ajándéka? Ne azt keressük magunkban vagy épp másokban, hogy ki a méltó. Ha hirdettetik felénk az evangélium, az arról szól, hogy Isten méltónak talált arra, hogy részesítsen kegyelmében, nem azért, akik vagyunk, hanem egyedül az Ő irántunk való szeretetéért. Akarunk hát hozzá tartozni?! (Biró Botond, Ráton.)
***************************************************************
Imádság:
Drága Uram! Köszönöm, hogy nekem is szól a meghívás, kegyelemed. Ámen
***************************************************************
A nap gondolata:
„A személyválogató szeretet nem szeretet.” (Joó Sándor)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."