Napi Ige és Gondolat Maradsz vagy menekülsz?Szombat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
20
Napi Ige és Gondolat Maradsz vagy menekülsz? Szombat
Maradsz vagy menekülsz?
Olvasandó: Jn 8, 1-11
„Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ… Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen.” (Jn 8, 7-9)
Az írástudók és farizeusok ismét alkalmat találtak arra, hogy Jézust kísértsék. Odavittek hozzá egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, s megkérdezték a Mestert, hogy Ő mit mond, mit tegyenek, hiszen a Mózesi törvények szerint ilyen esetben meg kell kövezni az illetőt. Sarokba akarták szorítani az Urat, hiszen emberileg nézve itt nem lehet jó választ adni. Ha Jézus azt mondja, hogy kövezzék meg, akkor azt mondják rá, hogy milyen kegyetlen, a Messiás nem mondana ilyet, ha meg azt mondja, hogy ne bántsátok, akkor azt kiabálják rá, hogy bűnpártoló.
A Megváltó azonban olyan kijelentést tesz, amire senki nem számított. „Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ.” A vádlókban meghűlt a vér, tudták, hogy egyikük sem bűntelen, hogy kivétel nélkül valamennyiüknek megvan a maga bűne. Hoppon maradtak, nem vitatkoztak tovább, ledobták a köveket és eltávoztak onnan. Nem maradt ott senki, csak Jézus, és az asszony. Egyrészt örömteli ennek a történetnek a végkicsengése, hiszen Jézus megmentette ezt az asszonyt, és nem ítélte el. Ugyanakkor mégis van benne valami szomorú, ami nem más, mint a farizeusok, és írástudók cselekedete. Jézus szavait hallva belátták, elismerték azt, hogy bűnösök, de sajnálatos módon a bűneikkel nem Jézushoz siettek, hanem épp ellenkezőleg, elmentek Tőle, jó messzire. Ott volt az Áldott Orvos, aki őket is megtudta volna szabadítani, akik nekik is bűnbocsánatot adott volna, ehelyett ők az ellenkező irányba mentek. Nem szeretjük hallani, de mi sem vagyunk bűntelenek, lehet, hogy a Polgári Törvénykönyv szerint nincs bennünk hiba, de Isten törvényei ellen nap, mint nap vétünk. Fontos, hogy a bűneinket belátva, ne elrejtőzzünk Jézus elől, hanem sokkal inkább siessünk Hozzá, leborulva Előtte, és kérve Tőle az új, Benne való életet. Itt, a földön ugyan ki lehet Őt kerülni, de ama napon színe elé kell állni, és ott már nem lesznek kibúvók. Ott csak örök élet, vagy örök halál lesz. Menjünk elébe az ítéletnek, azaz, még most, itt a földön siessünk Jézushoz, és valljuk meg bűneinket, hiszen Ő hű és Igaz, és megbocsátja azokat. (Hollósi István, Mérk-Tiborszállás)
***
Imádság:
Kérünk Urunk, hogy Szentlelked és Igéd által mutass rá a vétkeinkre, és adj nekünk bátorságot, hogy ne elmeneküljünk a vétkeinkkel, hanem hozzád siessünk, és örök életet nyerjünk. Ámen!
***
A nap gondolata:
„Jézust nem lehet elkerülni. Ő olyan, mint a hídnak lábai a folyóban. A víz szembe találja magát vele, és vagy jobbra folyik tovább, vagy balra.”
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."