Napi Ige és Gondolat Lépj ki az ajtón!

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
02

„Íme, nyitott ajtót adtam eléd.” (Jelenések 3,8)

Ahogy elkezdődött a tanítás, a férjem a szokása szerint reggel ellátta a birkáinkat a többi jószággal együtt, majd bement az iskolába, ahol tanít, hogy megtartsa az óráit. Én még otthon voltam, később indultam, és egyszer arra lettem figyelmes, hogy a birkák nagyon bégetnek. Kimentem megnézni, mi történt, amikor láttam, hogy résnyire kinyílt a karám ajtó, és négy birka kijött a kertbe. Ők négyen teljes nyugalommal a Parókia kertben legelésztek. Velük ellentétben a többiek bent a karámban ordítottak. Igazából ők is ki tudtak volna jönni, mert lett volna annyi hely. A karám ajtó nyitva volt, de ahelyett, hogy felmérték volna kijövetelnek, és a legelésnek a hirtelen jött, jó lehetőségét csak egy helyben álltak. Nézték azt a négyet, akik kint voltak, és bégettek, semerre sem nézve.

„Íme, nyitott ajtót adtam eléd”- mondta az Úr a Filadelfia városában élő keresztyéneknek. Azoknak, akik észrevették, hogy az Úr Jézus hit által kinyitott egy ajtót számukra, a benne való hitre, a bűnbocsánatra, és az üdvösségre. A gyülekezet tagjai pedig annak ellenére, hogy számtalan dologban erőtlenek voltak, éltek a nyitott ajtó lehetőségével: megtartották az Úr Igéit, és nem tagadták meg az Ő nevét. Ezért kapták meg az Úr ígéretét, hogy hitükért cserébe megerősíti őket.

A hit ajtaja ma is nyitva van! Jézus ma is ott áll, és várja, hogy kik azok, akik hittel fordulnak Felé, akiket hitük jutalmaképpen meg tud erősíteni, és az Ő javaiban részeltetni.

Keresztyén emberként is számtalan olyan eset lehet az életünkben, amikor bár látjuk, hogy nyitva van az ajtó, mégsem tudunk belépni rajta. Talán éppen a mai nap az, amikor a bárányainkhoz hasonlóan egyszerűbbnek tartjuk a karámban maradni, és elkeseredetten „ordítani”, mint Jézushoz odalépni. Velünk, keresztyénekkel is előfordul, hogy a kétségbe esés, a félelmeink, vagy bármi más úgy eluralkodnak rajtunk. Ilyenkor olvassuk el újra az Úr szavait: „Íme, nyitott ajtót adtam eléd”, és határozottan lépjünk oda Hozzá, hogy hitünkben újra megerősödjünk. Lépjünk oda az Úrhoz, mert a problémáink megoldódni csak akkor fognak, ha Hozzá visszük azokat. Ne késlekedjünk! A hit ajtaja ma is nyitva van!

(Molnár Virág, Mezőkovácsháza – Nagybánhegyes – Kunágota)

*****************************************************

Imádság:

Add Urunk, Lelked erejét, hogy bármin is megyünk most keresztül, hittel tudjunk Hozzád fordulni, és életünket a Te kezedbe helyezni! Ámen.

***************************************************************

A nap gondolata:

A hit ajtaja ma is nyitva!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."