Napi Ige és GondolatLélekből

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
19

„Szolgák! Félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélekből, jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek, mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük, hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is Uratok, és aki nem személyválogató.” (Ef 6,5-9)

 

Talán nem tévedek nagyot, ha azt feltételezem, hogy mindannyiunk otthonában a falakon a képek, festmények mellett táblácskák találhatók, valamely bölcs idézettel, igékkel, napi mondásokkal. Igés tábláknak is nevezik őket, s eredetük talán ide, a Szentírás korába nyúlik vissza, hiszen Pál apostolnak a szavait, itt az efézusi levél végén is „házi tábláknak” hívják.

Amit Pál itt hangsúlyoz, az még akkor is igaz, ha mi nem rabszolgák vagyunk, hiszen annak, hogy „tiszta szívvel” Krisztusnak szolgálni, vagy a „ne látszatra szolgáljatok”, vagy „mintha embereknek akarnátok tetszeni” ugyanúgy vonatkozik ránk is:

  • Krisztus szolgáiként, ezért nem embereknek akarunk tetszeni
  • Lélekből tesszük, amit teszünk
  • Jóakarattal szolgálunk, mert az Úrtól várjuk a jutalmat

 

Ha valaki Krisztusnak szolgál (ha valóban neki), akkor azt nem lehet úgy tenni, mintha embereknek akarnánk megfelelni. A Háború és békében van egy rövid jelenet az olmützi díszszemléről:

„Ahogy Rosztov a Kutuzov-hadsereg egyik első sorában állt – ehhez a hadsereghez ment oda először az uralkodó – ugyanezt az érzést tapasztalta, mint e hadseregnek minden embere: az önfeledséget, a hatalmasság büszke tudatét és a szenvedélyes vonzódást ahhoz, akiért ezt az ünnepséget rendezték.” Nagyon szépen írja le Tolsztoj a katonák odaadását, a vezér tiszteletét, a szolgálat fegyelmezettségét. Pedig csak egy földi, ideiglenes, emberi uralkodóról van szó. Mennyire látszik ennek jele az életünkben, hogy mi egy nem földi Úrnak a szolgálói lehetünk, s érte dolgozhatunk?

 

Nemcsak a tiszta szívet hangsúlyozza Pál, s a látszat elkerülését, hanem mindezt: lélekből. A lélek a legbelső valónkat, lényegünket fejezi ki, aminél nincs nagyobb. Ha valamit lelkesedésből végzünk már az is jó, de amihez a lelkünket, Isten bennünk munkálkodó Szentlelkét felhasználjuk (vagy ő minket), akkor abban egész lényünk benne van.

 

A „jóakarattal” pedig arra utal, hogy a jó szándék, a nem gáncsoskodás, a jóindulat mennyire meghatározó lehet az életben. Az is, amit mi közlünk másokkal. A vírusjárvány idején is mennyire kiviláglott azoknak a jó hozzáállása, akik nem csak féltek, siránkoztak, vádaskodtak, hanem valami jót is tettek.

(Bölcsföldi András spirituális, KRE-HTK, Budapest)

***************************************************

Imádság:

Drága Mennyei Édesatyánk! Köszönjük neked azt a Lelket, amit az első emberbe leheltél a teremtéskor, és akit Jézus Krisztus küldött el maga helyett pünkösdkor. Eleveníts meg bennünket, akik ezáltal új életre támadunk, és rázz fel minket, akik ezáltal újult erővel tudunk téged szolgálni! Ámen

*****************************************

A nap gondolata:

A jó tettnek elengedhetetlen feltétele a jó akarat. Nem könnyű időnként legyőzni az emberi természetet, és a rosszindulatot jóra változtatni. De ha azt tesszük, akkor még akkor sem kell félnünk, ha emberektől nem kapunk dicséretet, mert Istentől kapjuk vissza, ami mindennél többet ér!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."