Napi Ige és Gondolat KovácsokPéntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
26
Napi Ige és Gondolat Kovácsok Péntek
Kovácsok
„Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat.” (Péld 27,17)
„Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat.” – jegyezték fel Salamon király bölcsességét a Bibliába. A gönci parókián szent Bibliát fordító, magyar nyelvet csiszoló Károli Gáspár tudós református esperes így szedette ki a vizsolyi nyomdában a zsidó király élettapasztalatát: „Miképpen egyik vassal a másikat élesítik, akképpen az ember élesíti az ő barátjának orcáját.”
Nem tudom, hány éves lehetett Salamon király, amikor leíratta ezt a mondatot. A Bibliából elkezdhetnénk kiszámolni, hány emberrel találkozhatott addig, de az még mindig messze lenne a teljességtől. Csak sejthetjük kik formálhatták „élőben” az ő viselkedését, gondolatait, arcát, és (!) kiket alakított ő; kikre gyakorolta a legnagyobb hatást. Kikről hallott, és kikkel állt szemtől szemben.
Nekimegyünk egy napnak, egy hétnek. A Szentlélek Isten kézbe vesz minket. Nincs kivétel: mindegyikünket. Kalapácsai leszünk akkor és ott, amikor és ahol velünk kíván formálni valakit. De ne feledjük! Kétségtelen, hogy mi is odakerülünk a mennyei üllőre, amin, ahol rajtunk is csattannak majd Isten valaki kezébe, szájába, írásába illesztett pörölyei.
Ne feledd, amikor a jellemedet, lelkedet formázó ütéseket állod: a „kalapács” – legyen az akárki – azért teheti, amit tesz, mert Istentől kapott rá hatalmat. Aki téged formál, annyit tehet, és addig teheti, ameddig Isten felhatalmazza, hogy elvégezze az Ő munkáját.
Ne feledd, amikor te vagy az alakító vas, csak olyan erővel, és annyiszor sújthatsz le, amilyen szelídséggel, vagy határozottsággal, és amennyi ideig Isten kíván használni.
Isten áldjon meg minket ebben a „vasas” klubban, az Ő egymást formáló lélek-kovácsainak műhelyeiben! (Dr. Kereskényi Sándor, Szeged-Honvéd tér)
***
Imádság:
Add Urunk, hogy szeretve formáljunk. Add Urunk, hogy reformálva szeressünk. Ámen
***
A nap gondolata:
Nem a helyes tanítás hangszerelése, hanem a helyes úton járó, derék emberek életvitelének példája fogja a világot átformálni és megtéríteni. (Paul Johnson)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."