Napi Ige és Gondolat Kitöltetett a SzentlélekHétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
20
Napi Ige és Gondolat Kitöltetett a Szentlélek Hétfő
Kitöltetett a Szentlélek
„Ama Vigasztaló pedig, a Szentlélek, Akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.” (Jn 14,26)
„És mikor a pünkösd napja eljött…” (ApCsel 2,1/a), akkor történt. A várakozó, imádkozó apostolokra kitöltetett a Szentlélek. Jelei megjelentek: Tűz és szél formájában. Az apostolok pedig megtöltekeztek Szentlélekkel. Más nyelveken beszéltek úgy, ahogyan a Lélek adta nekik. Ekkor beteljesedett az, amit Jézus a mennybemenetele előtt megígért a tanítványoknak. Eljött a „Vigasztaló”. Nemde csodálatos dolgok ezek? Isten ma is ezt teszi. Az Ő igéje ma is igaz.
Az Úr Jézus Vigasztalónak nevezi a Szentlelket. Érthető, hiszen a tanítványoknak vigasztalásra van szükségük, mert Jézus már nincs velük. Ám itt nem csak egy olyan Vigasztalóról van szó, aki a gyötrő szomorúságban vigasztal. Jézus egy különös szót használ: Parakletosz. Ennek a jelentése pedig: valakinek segítséget nyújtani oly módon, hogy jó tanácsot adni. Olyan nehéz helyzetbe juthat az ember, hogy segítségre van szüksége. Ki fogja az érdekeinket képviselni? Hogyan tudjuk ügyeinket előadni? Ilyen helyzetekben szükségünk van egy tanácsadóra, egy ügyvédre. Ez a tanácsadó, vagy ügyvéd nem más, mint a Szentlélek. Ő a Vigasztalónk, aki a mi lelki összezavarodottságunkban tanácsot ad és segítségünkre siet.
Ez a Vigasztaló nem a saját maga elgondolása szerint jön. Ő Isten akaratából és isteni hatalommal jön. Az Atya küldte Őt, Aki a Krisztus nevében jött. Egy Küldött, Aki a Küldőt képviseli. A Küldöttel Maga a Küldő jön hozzánk. Az Atya így küldte Jézust: „Aki engem lát, azt látja, Aki küldött engem.” (Jn 12,45)
Isten Szentlelke arra hivatott, hogy Jézus követőit tanácsolja. Ő a mi Tanácsadónk, Tanítómesterünk. Tanít bennünket Krisztust követni és Őt megdicsőíteni.
Ugyanakkor emlékeztet bennünket. A régi Igéket teszi újjá. Maga gondoskodik arról, hogy ne maradjunk az Ő igéje nélkül.
(Biharszentjános, Csomay Árpád)
***
Imádság:
Uram, szükségem van a Te vigasztalásodra, tanácsodra. Küldd el hozzám is naponta Szentlelkedet, emlékeztess régi valómra és újíts meg engem. Ámen
***
A nap gondolata:
Isten közölni akarja velünk az Ő Szentlelkét. Velünk akarja közölni, akik Jézusban vagyunk.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."