Napi Ige és Gondolat KevélységVasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02
Napi Ige és Gondolat Kevélység Vasárnap
Kevélység
A kevély szemű közember megaláztatik, és a főemberek magassága porba hajtatik, és csak az Úr magasztaltatik fel ama napon. Mert a seregek Urának napja eljő minden kevély és magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik. (Ézs 2,11-12)
A Biblia szerint kevély az, aki magának tulajdonítja azt, amit Istentől kapott ajándékba. Aki büszkélkedik a hálaadás helyett. Aki dicsekedik az Isten dicsőítése helyett. Hányszor lehet ennek tanúja az ember: végre felépült a ház, és akkor végigvezetik a vendéget, hogy csodálja meg, és közben elmondják: ezzel a két kézzel építettük fel. De azt a két kezet kitől kapták? Kinek köszönhető, hogy ép kezük van, és tudtak vele dolgozni? Kinek az ajándéka?
Mindent Istentől kaptunk. Ezt a testet így, ahogy van, képességeivel és fogyatkozásaival. Mindent, de mindent. Nekünk tudatában kell lennünk ennek, mert ez megőriz a kevélységtől. A kevélység ugyanis életveszélyes.
Hadd említsem Heródes példáját. Ő nem az, akinek Jézussal volt dolga, hanem annak az unokaöccse. Ezt olvassuk: „Egy kitűzött napon Heródes királyi ruhájába felöltözve és székében ülve nyilvánosan szólt a néphez. A nép pedig felkiáltott: Isten szava ez és nem emberé. És azonnal megveré őt az Úrnak angyala azért, mert nem az Istennek adott dicsőséget” (ApCsel 12,21-23). A kevélység az Isten dicsőségének a meglopása.
A kevélység tehát súlyos bűn Isten szemében, és nincs olyan kevélység, amit az Úr össze ne törhetne. Ezért minden formájától óvakodjunk. (Prókai Árpád, Boldva)
****
Imádság:
Uram! Vedd el szívemből a kevélység bűnét! Ámen
***
A nap gondolata:
Aki a kis bűnöket nem kerüli el, nagyobbakba esik.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."