Napi Ige és Gondolat Isten rostájábanSzerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
17
Napi Ige és Gondolat Isten rostájában Szerda
Isten rostájában
„Bár mégsem pusztítom ki egészen Jákób házát – így szól az Úr. Mert íme, parancsot adok a népeknek, és megrostálom Izrael házát, mintha rostában ráznák, melyből egy szem sem esik le a földre.” (Ámósz 9:8b-9)
Isten népe, saját népünk és egyházunk életében is látunk, de akár személyesen is átélünk olyan időszakokat, amikor minden megmozdul, átrendeződik körülöttünk, bennünk. Átéljük milyen az, amikor Isten kiszolgáltat bennünket saját vagy épp mások bűnei következményeinek. Ilyenkor már semmi sem olyan, mint tegnap volt. Ilyenkor az addig biztosnak hitt alapok, még inkább a felépítmények meginognak, összedőlni látszanak. Megkezdődik a rostálás.
A rostálás folyamata egyik részről ítélet. Különüljön el, hulljon ki, vesszen, amit nem érdemes megtartani, ami szennyez, ami rontja a minőséget! Nincs rá többé szükség! Ugyanakkor a rostálás tisztulást is jelent mindazoknak, akik fennmaradnak a rostán. A rostálás a jövő biztosítéka is lehet, hogy ép gabonaszemek kerüljenek elvetésre vagy a magtárba. A kirostált dolgok ugyanis sem nem táplálnak, sem nem vethetők el jó termés reményében.
Mennyi minden kihullott már Isten egész világot befogadó rostájából! (Népek, birodalmak, eszmék stb.) De már Noé idejében is megmutatkozott a rostáló Isten kegyelme, hogy Noé a maga kegyességével, engedelmességével fennmaradt az ítélet rostáján. A választott népet is újra és újra megrostálta az Isten, de mindig volt/van egy „szent maradék”, akikkel újra lehetett/lehet kezdeni.
A próféta által alkalmazott kép figyelmeztet arra is, hogyan viszonyul egymáshoz a mennyiség és a minőség. Mennyiségszemléletű világunkban (Sok legyen mindenből, sőt még több! Bőséges választékot akarunk! stb.) észre kell venni, hogy amikor a rostálásra sor kerül, akkor a mennyiség megy, és a minőség marad. Népszámlálási adatokat, hazai és európai egyházi tendenciákat nézegetve azt látjuk, hogy az öreg kontinens egyházai (de ide tartoznak Észak-Amerika egyházai is) bizony belekerültek az Isten rostájába.
Krisztus nélkül a szívünkben, Krisztus nélkül a mindennapokban bizony könnyen kihullhatnak gyülekezeteink, és bennük mi magunk is, az Isten rostájának lyukain, és egyszerűen feleslegessé válhatunk. Ha Ő nem újítja meg az életünket, nem tesz éppé, hogyan álmodhatnánk jövőt, hogyan táplálhatnánk az éhező lelkeket?! De sokszor siratjuk a mennyiséget, holott a minőséggel – legyen az bármi kevés – tudja diaidalra juttatni az Úr az ő ügyét. A minőség pedig bűnbánatból és az Istennek való megalkuvás nélküli engedelmességből születik meg. (Pálfi Zsuzsanna, Győr)
***
Imádság:
Urunk, bocsásd meg, hogy annyiszor és annyi mindenben csak a mennyiséget hajszoljuk, csak a számok, statisztikák bűvöletében élünk, és közben elsikkad a minőség. Szülj újjá bennünket minőségi, krisztusi életre, hogy rostálásod ne vesztünket, hanem megtisztulásunkat, megmaradásunkat, jövőnket szolgálja. Ámen.
***
A nap gondolata:
„Szóljak próféták új szavával: / Nem kik mertek tagadni multat,/
De kik nem magvak a Jövőnek, / Mindig azok, akik kihullnak:/ Világok, népek, girhes eszmék.” (Ady: Az idő rostájában)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."