Napi Ige és Gondolat GátszakadásSzombat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30
Napi Ige és Gondolat Gátszakadás Szombat
Gátszakadás
„Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia… A törvénytiprás titokban már folyik, csakhogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnnie az útból. (2Thessz. 2:2 és 7)
A 2 Thesszalonikai levél 2. részében egy soha nem látott áradatra, sőt egyenesen egy gátszakadásra figyelmeztet Pál apostol. Ezt az áradatot a gonosz idézi elő, és hatalmas pusztítást visz végbe, mielőtt Jézus visszajövetelével véglegesen eltöröltetne. Sokan gondolkoztak már azon, hogy mire is gondolhatott Pál, mikor arról ír, hogy ezt a szennyes áradatot most még valaki feltartóztatja. Isten Szentlelke megerősíti számunkra, hogy mi, Jézus megváltott gyermekei is, mindnyájan egy-egy kő vagyunk abban a gátrendszerben, mely jelenleg még ellentart a szennyes áradatnak, mely fékezi pusztító erejét, és védelmet ad. Ez az ellentartás egyben lehetőséget is biztosít arra, hogy hirdessük a szeretet evangéliumát, ébresszünk, intsünk és buzdítsunk a Krisztus útján való járásra.
Ne hagyjuk, hogy kimozdítsanak bennünket a helyünkről. Igyekezet ugyanis van, hogy kibillentsenek bennünket a hitünk adta stabilitásból. Mindenféle furcsa hírek és rémhírek látnak napvilágot folyamatosan. Az emberi szívekben a bűn következtében ott lapuló elégedetlenséget folyamatosan szítják. Folyamatosan igyekszik a gonosz az éppen aktuális divatos frázisok pufogtatása által előbb provokálni, majd érzékenyíteni az istentelen dolgok iránt. Később pedig rábírni bennünket elvtelen kompromisszumok meghozatalára, végül a teljes behódolásra. Ha egyre inkább azt érzed, és már el is hiszed, hogy nem érdemes szólni semmiért, kár az ár ellen küzdeni, akkor már csak idő kérdése, mikor hagyod ott az őrhelyed, mikor hagyod ott a gátat. Kiálts az Úrhoz, hogy el ne szakadj Tőle!
Úgy érzed, hogy meg-megcsúszik, már alig tart a gát? Te tarts ki, mert aki időt nyer, életet nyer. Igaz ez a szó szoros értelmében. Míg nem söpör el mindent a sátáni szennyes ár, addig életeket menthetünk. A férjed, feleséged, gyermeked, unokád, a szomszédod, a munkatársad, a barátod, a barátnőd életét.
Ugyanakkor azt is látni kell, hogy mivel egy-egy kő önmagában nem tud ellenállni az árnak, nemcsak magunkra kell figyelnünk, hanem a mellettünk lévő kövekre is. Össze kell kapaszkodnunk, erősíteni kell egymást. Nem szabad esélyt adni arra, hogy bárki is kilazulva, elsodródva elhagyja az őrhelyét. Mindenkire szükség van ahhoz, hogy - amíg lehet - mentsük, ami és aki menthető Krisztus missziói parancsa értelmében.
Nem mindegy, hogy milyen állapotban van a gát. Ha nem is fogjuk tudni a végtelenségig blokkolni mi, emberek a gonosz áradatot, de amíg lehet, amíg erőnkből telik, tegyük ezt, kérve Isten Szentlelkének vezetését és erejét, és vigyázva egymásra is, ne hagyjuk, hogy kimozgassanak bennünket a helyünkről. De ha végül mégis átszakad a gát, elszabadul az ár, mi akkor is bízhatunk Jézus megtartó erejében. (Pálfi Zsuzsanna, Győr)
***
Imádság:
Urunk, te jól tudod, hogy milyen kísértések között élünk, mekkora nyomás nehezedik ránk, hogy elengedjük magunkat, és hagyjuk, hogy sodorjon bennünket is az ár. Adj erőt, hűséget, hogy - amíg lehet – lehet, végezzük a lélekmentés szolgálatát, és testvéreinkkel együtt ellentartsunk a szennyes árnak. Tarts meg bennünket Jézusunk, hogy soha el ne sodródjunk, soha el ne szakadjunk Tőled. Ámen.
*****
A nap gondolata:
Ne becsüld alá sem a szennyes áradat pusztító, sem pedig Jézus megtartó erejét.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."