Napi Ige és Gondolat Felgerjedt szívSzombat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
25
Napi Ige és Gondolat Felgerjedt szív Szombat
Felgerjedt szív
„Akkor azonban elsietett József, mert öccsét látva elérzékenyült, és a sírás környékezte. Bement azért a belső szobájába, és ott kisírta magát.” (1Móz 43,30)
„Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket! Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük.” (1Móz 50,21)
Hogy ezt a helyzetet megértsük, vissza kell mennünk az előzményekhez. Oda, amikor Józsefet megragadták testvérei, ütlegelték, kiszáradt kútba dobták, majd pénzért eladták rabszolgának.
Isten nem hagyta el Józsefet. Megkedvelte őt az egyiptomi fáraó, és nagy emberré tette. Országának gazdasági miniszterévé lett.
Az éhínség idején testvérei kényszerűségből Egyiptomba mentek gabonáért. Ők nem ismerték meg Józsefet, de József megismerte őket. Bosszúállás helyett a szeretet és a megbocsátás útját választotta. Kikérdezte őket apjuk és legkisebb testvérük, Benjámin felől. Amikor mindent megtudott, elérzékenyedett, szíve felgerjedt és elfogta a sírás. Bement szobájába és ott sírt.
Aztán gyorsan peregtek az események. József ugyan próbára tette testvéreit, de a megbocsátás már ott volt a szíve mélyén. Megvendégelte testvéreit. Majd megvallotta, hogy ki is ő valójában, és megbocsátó szíve minden szeretetét rájuk árasztotta.
Bárcsak így tudnánk mi is szeretni, megbocsátani, könnyet hullatni és teljes győzelemre jutni.
József története világos példa a szívből való megbocsátásra. A megbocsátás a hit győzelme a szív felett. Jó, ha mi is ezt az utat járjuk. Akinek a szívében a Szentlélek lakozik, annak szíve előbb – utóbb megbocsátó szívvé válik.
(Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Uram! Gerjeszd fel szívemet szeretetre, megbocsátásra! Jézusért. Ámen
***
A nap gondolata:
Jézus kijelentette és meg is mutatta irántunk érzett szeretetét azzal, hogy teljesen megbocsátott nekünk. Arra hívattunk el, hogy másokat szeressünk, ahogyan ezt Jézus teszi. Ez azt jelenti, hogy akkor is meg kell bocsátanunk, ha a másik nem kér bocsánatot. Ha már nem tartunk, és nem frissítünk a fejünkben feljegyzéseket a bennünket ért sérelmekről, akkor mondhatjuk el magunkról, hogy úgy bocsátunk meg mi is, ahogyan ezt Jézus tette.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."