Napi Ige és Gondolat Érted?!Péntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
17
Napi Ige és Gondolat Érted?! Péntek
Érted?!
„A Lélek pedig azt mondta Fülöpnek: Menj oda, és csatlakozz ehhez a kocsihoz! Fülöp tehát odafutott, és hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa. Megkérdezte tőle: Érted-e, amit olvasol? Ő pedig azt mondta: Hogyan érthetném, hacsak valaki meg nem magyarázza nekem?” (ApCsel 8,29-31a)
Fülöp, engedelmeskedve a Lélek vezetésének, megérkezik arra a helyre, amelyet megnevezett az Úr angyala. Nem tudta, hogy miért kell odamenjen, mi vár rá ott, de rábízta magát az Úrra. Mi is szoktunk hasonló helyzetekbe kerülni, amikor nem értjük, miért láttat meg velünk egy embert, vezeti utunkba, vagy épp teremt egy helyzetet, egy lehetőséget, ahhoz, hogy közben rácsodálkozzunk, hogy rajtunk keresztül akart valamit elvégezni, adni, mondani, olyanoknak, akik elveszettek, akik keresők, vagy épp eltávolodtak az Úrtól. A Lélek Fülöpnek nem csak azt mondja, hová menjen, hanem bensőleg tovább vezeti, arra bátorítva, hogy csatlakozzon ama kocsihoz, hogy miközben odalép, meghallja, hogy a komornyik Ézsaiástól olvas egy részt, de nem érti. Sokan vannak ma is úgy, hogy olvassák az igét, de nem értik, s vannak, akik megelégednek azzal, hogy csak olvassák, de az Úr azt szeretné, hogy az igéből megismerjük Őt, megértsük, mi az Ő nagy terve, miről szól az a Nagy történet, amelynek mi is részesei vagyunk. Ezért küldi gyermekeit, vagy épp meghív egy egy olyan alkalomra, ahol az igén keresztül megszólít és segít a megértésben, a befogadásban. Azt szeretné, hogy megismerve Őt, hitre jussunk, s ne maradjunk meg az értetlenség, hitetlenség állapotában. Fülöp abból az igerészből kiindulva hirdeti a komornyiknak a Krisztust, hiszen „a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által” (Róm. 10,17). Miközben a komornyik hallgatta a Krisztusról szóló bizonyságtételt, szívében megszületett a vágy, hogy akarjon a Krisztushoz tartozni, az Övé lenni. Hitre jutott, és kijelentette „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia”. Ehhez arra volt szükség, hogy valaki odalépjen, egy egyszeri találkozás, egy beszélgetés, melyben valaki megtaláltatik, megismerve az Igazságot, a Krisztust. Erre bátorítalak, hogy légy figyelmes a Lélek vezetésére, hogy mit akar rajtad keresztül üzenni annak, akit épp az utadba vezetett, vagy épp megláttatott veled. Menj oda! (Biró Botond, Ráton)‬
****
Imádság:
Drága Uram, köszönöm, hogy egy nap engem is megszólítottál. Most arra hívlak, hogy használj engem is arra, hogy odalépve, mások felé bizonyságot tudjak tenni rólad, tudjak Rád mutatni életemmel. Ámen.
****
A nap gondolata:
„Mert azért jött az Emberfia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” (Lk.19:10) ... „Kerestek majd engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.” (Jer. 29,13)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."