Napi Ige és GondolatBőséges vigasztalás

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24

 „Mert amilyen bőséggel részünk van Krisztus szenvedéseiben, olyan bőséges Krisztus által a mi vigasztalásunk is.” (2Kor 1,5)

 

„Ez nekem már sok”, lehet hallani olykor, vagy éppen mi magunk mondjuk, amikor úgy érezzük: a nehézségek, nyomorúságok meghaladják erőnket, tűrőképességünket. Mintha Pál apostol tapasztalatának csak az egyik felében, a „bőséges szenvedésben” osztoznánk, a vigasztalás bőségét pedig nem ismernénk! Pál apostol ellenben arról tesz bizonyságot, hogy az Isten vigasztalása mindenre kiterjedő, sőt bőséges, az üldöztetés, Krisztusért való bántalmazás közepette is. Mózes így imádkozott: „Örvendeztess meg minket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt!” (Zsoltár 90,15) Nem kevés (mustármagnyi?) hit kell ahhoz, hogy kérjük: legalább annyi jót lássunk, amennyi rosszat, hát még ahhoz, hogy a vigasztalást bőségesnek, a szenvedést meghaladónak lássuk! Minden bizonnyal voltak Pálnak is érzelmi, kedélyállapotbeli mélypontjai. A vigasztalás bőséges volta viszont nem érzéseink függvénye. „Még nem látják a napfényt, bár az ragyog a fellegek mögött, de szél támad, és kitisztul”, mondja Elihú, Jób barátja (Jób 37,20). Krisztus feltámadása, Isten szeretete, megbocsátása, megtartó hatalma akkor is valóság, ha érzéseink mást mondanak.

Isten vigasztalásának bőségét segít megtapasztalni az is, ha sem a szenvedést, sem a vigasztalást nem tekintjük saját, személyes dolgunknak csupán, mintha másra nem tartozna. Ez is az oka annak, hogy Pál apostol így ír: „Nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket: rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk.” (8.v) Régi és igaz tapasztalat, hogy a megosztott szenvedés fogy, a megosztott öröm gyarapodik. Az irgalom Atyjának gyermekei a testvéri közösségben élhetik át ennek valóságát. A bőséges vigasztalás, a „ránk áradt kegyelem” a hálaadókat és a hálaadást gyarapítja. (11. v) (Adorján Kálmán, Harangláb, Erdély)

**************************

Imádság:

Áldott Lélek! A Te szeled fújja el kétségeink, hitetlenségünk fellegeit! Ámen.

 *************************

A nap gondolata: 

„Ne siránkozz a szenvedések idején, hanem gondold meg, Kivel vagy közösségben, miképpen tisztít meg a próbák által, és hogy milyen nagy nyereség ez neked!” (Aranyszájú Szent János)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."