Napi Ige és GondolatBarátok

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
16
Napi Ige és Gondolat Barátok
Barátok
„Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, ha elhagyta is a Mindenható félelmét.” (Jób könyve 6, 14)
Mennyivel könnyebb ítélkezni valaki fölött, mint megérteni őt. Hamar kiszalad az ember száján az elítélő szó. Nehezebb dolog elgondolkodni a körülményein, megérteni őt, átérezni helyzetét, s megpróbálni segíteni rajta.
Milyen szívbemarkoló a fenti mondat! A szenvedő Jób szájából hangzik el. Pedig a barátainak kellett volna erre a felismerésre eljutni. De nem. Ők egyfolytában csak azt bizonygatták, hogy Jób szenvedésének okát valami titkolt bűnében kell keresni, Isten semmit nem tesz értelmetlenül. Úgy érzik, Istent kell védelmezniük Jóbbal szemben. A szenvedésben magányossá vált ember segélykiáltása ez. Nem elég, hogy elfordult tőle Isten, még barátai is Isten oldalára állnak vele szemben. De még ha úgy is lenne, hogy elhagyta a Mindenható félelmét – mondja Jób, az igaz barátoknak akkor sem ítélkezniük kellene fölötte, hanem szerencsétlen barátjukat ebben a helyzetben szeretniük kellene.
Szinte ellenpárja Jób történetének az az újszövetségi történet, amely elbeszéli, hogy egy alkalommal egy gutaütött embert visznek Jézushoz a barátai. (Márk ev. 2. rész) Ők nem a szavak emberei, mint a Jób barátai, hanem a tettekéi. Ágyastól emelik fel a beteget, elcipelik arra a helyre, ahol az Úr Jézus nagy sokaságtól körülvéve tanít. S mivel másképp nem tudnak a közelébe jutni, megbontják a tető héjazatot, s egyenesen Jézus elébe eresztik le a beteget. Azért hozták, mert fájt nekik beteg barátjuk sok szenvedése, s szerették volna, ha Jézus meggyógyítja őt. Ami rajtuk állt, mindent megtettek érte.
Jézus Urunk nem tiltakozott az ellen, hogy a bűnösök barátjának nevezzék. Hitvallása ez volt: „Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.” - Mikor leeresztették eléje a magatehetetlen embert, így szólt hozzá: „Fiam! Megbocsáttattak a bűneid.” Erre zúgolódás támadt egyesek részéről, akik ezt mondták: csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Nem is tudták, milyen nagy igazságot mondtak ki! Nevezetesen azt, hogy amikor Jézus a bűnös ember mellé áll, meggyógyítja és feloldozza, ezt nem Istennel szembe helyezkedve teszi (ez volt a félelme Jób barátainak), hanem Isten küldéséből, akaratából. Ő valóban az az igaz barát, aki akkor is szereti a szenvedőt, ha netalán az elhagyta a Mindenható félelmét. Megelőlegezi számára azt a bocsánatot, amit majd a kereszten szerez meg, s egészségesen bocsátja el.
Börtönökben, kórházakban szolgálatot végzők bizonyára sokat tudnának beszélni ennek az igének igazságáról: „Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, ha elhagyta is a Mindenható félelmét.” – Isten áldja meg ott is és mindenütt a Jézusi lelkülettel cselekvő barátokat. (Lázár Péterné)
*****************
Imádság:
Nem tudhatom Uram, hogy nem leszek-e én is ilyen szenvedő, kiszolgáltatott ember, mint Jób volt vagy a béna ember. Bocsásd meg, hogy sok esetben könnyelműen ítélkeztem mások felett ahelyett, hogy megérteni, segíteni igyekeztem volna őket. Add, hogy oda tudjak állni a szenvedő mellé ítélkezés nélkül. Ámen
**********************
A nap gondolata:
„Amikor teszel a másikért valamit, megérinted a szívét is. Akkor talán felteszi a kérdést, hogy miért törődsz te velem? – és elmondhatod, hogy azért, mert Isten törődik veled, és én Őt képviselem.” (Miroslaw Wolf teológus)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."