Napi Ige és Gondolat Az üdvösség tudatában élniVasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
27
Napi Ige és Gondolat Az üdvösség tudatában élni Vasárnap
Az üdvösség tudatában élni
„Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.” (Lk 1,46-47)
Az angyal megjelenik Zakariás papnak a templomban és arról az örömről beszél neki, amelyet át fog élni fia, Keresztelő János születésekor.
Jézus Krisztusnak ez az útkészítője, mint magzat repesett Erzsébet méhében az örömtől, amikor Mária meglátogatta őt. Mária még áldott állapotban volt és mindezt átélve (és mindezek előtt az angyallal való beszélgetést is) Mária az örömtől énekelni kezd: „Magasztalja az én lelkem az Urat és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.” (Lk 1,46-47).
Később Efrata mezején az angyalok hirdették a nagy örömöt a megrémült pásztoroknak. A pásztorok elmentek a kis Jézushoz s miután találkoztak vele, nagy örömmel és imádattal tértek vissza nyájaikhoz.
Fel nem tudjuk fogni, hogy milyen nagy örömöt jelentett akkor is és manapság is Jézus Krisztus születése.
Az öröm szó (chara – görögül) Lukács evangéliumában nagyon fontos szerepet játszik. Utána lehet nézni…
Pl. a pásztor öröme nagy, aki megtalálja az elveszett juhát (15,5).
Az angyalok örvendeznek a mennyben, amikor egy bűnös megtérésre jut (15,7).
Az asszony is örül, aki megtalálta az elgurult drachmáját (15,9).
Az apa pedig örömében nagy lakomát készít, mert visszatért, hazajött az ő tékozló fia (15,23-24).
Zákeus nagy örömmel fogadta házába Jézus Krisztust (19,6).
A tanítványok nagy sokasága örvendez Jézus Krisztus Jeruzsálembe való bevonulásának (19,37).
Amikor Jézus visszatér a mennybe, a tanítványok nagy örömmel térnek vissza a hegyről Jeruzsálembe. (24,52-53).
Mária szívében az örömnek nem külső forrása van. Nem földi dolgokért örvendez. Az ő öröme felülről való, a Magasságostól! Örül annak, hogy Isten anyja lehet, hogy ő szülheti meg Jézus Krisztust, az Isten Fiát. Bár ez szégyent és szenvedést is jelenthetne számára, hiszen még nincs férjnél. Ezeket a dolgokat is figyelembe kell, hogy vegyük. Ő még szűz, nincs férjnél és mégis Isten Fiát hordozza a méhében, mert a Szentlélek Isten ezt munkálta benne és általa. Ezért áldott ő az asszonyok között (1,28). Ezért magasztalja az Urat.
Neked van miért magasztalni az Urat?
(Csomay Árpád, Biharszentjános)
********
Imádság:
Add, Uram, hogy hálás szívvel Téged magasztaljalak! Ámen.
****************
A nap gondolata:
Az orvosság életünk számára az ének. (R. Bohner).
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."