Napi Ige és Gondolat Az Ő uralma alattCsütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
23
Napi Ige és Gondolat Az Ő uralma alatt Csütörtök
Az Ő uralma alatt
„Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék.” (Róm 14,9)
Ha Krisztus nem uralkodik szívünkben, akkor csak névleges keresztyének vagyunk. Pál óvva inti a római keresztyéneket, nehogy az legyen mindennapi szokásukká, hogy egymással vitatkozzanak, hanem engedjék, hogy az Úr uralkodjék rajtuk. A hitben erőtelent fogadják be! Türjék el egymást kölcsönös szeretetben és megbocsátásban! Sok-nyelvű, sokféle kultúrájú emberek alkották azt a gyülekezetet.
Ugyanaz a Krisztusuk. Ez a lényeg. Isten Igéje ma is aktuális számunkra, - ha szeretnénk, hogy Ő uralja gondolatainkat is – „arra törekedjünk, ami békességre való, és az épülést szolgálja.” (19 v) Amit mondanék nem építene, akkor inkább hallgassak! A bomlasztó, megsebző, ítélkező beszéd csak egymásnak ugraszt, ám ha Krisztus indulatával szólok, máris közelebb kerülök a testvérhez. Jó csendben lenni, s megadással várni az Úrra. Tudjam: a gőgös büszkeség taszít, az alázat és szelídség vonz.
Odaszánva testemet-lelkemet az Ő szolgálatára (lásd a Róma 12,1-2 verseit!), kérjek bölcs szívet Őtőle, hogy az Ige mércéje szerint megértsem, mi a jó, mi a Neki tetsző! Meg is ragadott engem a Krisztus Jézus – vallja más helyütt Pál. Megragadott, megfogott, mint madár a zsákmányát. Rajtakapott, utolért, mint ahogy utolérik a tolvajt. Vele juthatok célba, Aki engem is legyőzött (óemberemet), s birtokba vett, mint egy lakást. Mily csudálatos ez a Krisztus, Aki ma is így akar megragadni, hatalmába keríteni, hogy soha többé el ne eresszen! Úrrá lett felettem. Ez a hit térdre kényszerít, s aztán felemel. Egyáltalán nem lebénít, hanem felszabadít.
Innentől kezdve mindent hálából teszek, s tovább nem ellenkezem, nem lázadozom Ellene, hanem hagyom, hogy Ő vezessen.
(Sebestyén László Ede, Köröstárkány)
*********
Imádság:
Urunk, bár mi egy nyelvet beszélünk, de sokszor mégsem a szeretet nyelvén szólunk. A Rád hallgatásban szeretnénk ma előbbre jutni, „mélyebbre Benned, mélyebbre még”. Segíts meg, hogy azt tegyük, amit Te akarsz véghez vinni velünk, bennünk és általunk. Hadd tudjunk így Benned, Krisztusunk egyek lenni, bárhol éljünk a Kárpát-Medencében, vagy óceánon túl. Ámen
****
A nap gondolata:
„Rávettél Uram, és rávétettem. Megragadtál engem, és legyőztél.” (Jer 20,7)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."