Napi Ige és Gondolat Antiókhia 2.Szombat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03
Napi Ige és Gondolat Antiókhia 2. Szombat
Antiókhia 2.
Antiókhiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító: Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, cirénei Lúciusz és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. (ApCsel 13,1)
Azt olvassuk, hogy a gyülekezetben voltak próféták és tanítók. A tanító a múltra koncentrál, és annak az értékeit próbálja tovább adni. Így az ő munkája erősen konzervatív jellegű. A tanító jól ismeri mindazt a felhalmozódott értéket, amit elődjei összegyűjtöttek, kitermeltek és azt igyekeztek minél hitelesebben átadni egy új nemzedéknek. A próféta ezzel szemben az a személy, aki új látásokat kap az Úrtól és ezeket az új igazságokat igyekszik alkalmazni a jelenre és belevinni a jövőbe. Az ő munkája az, hogy új dolgokkal akarja a gyülekezet életét meggazdagítani, érdekesebbé, az újabb nemzedékek számára is vonzóvá tenni.
Antiókhiában ez a kettő, a régi és az új, a haladó és a konzervatív jól megfértek egymás mellett. Ez így is kell, legyen. Hiszen, ha egy gyülekezetben csak a régi lenne, akkor az elerőtlenedne, megmerevedne, elveszítené vonzását főleg a fiatalok körében. Ha csak mindig új van, akkor elcsúszhat a gyülekezet a liberalizmus, lazaság, modernkedés felé s ilyen esetben az idősebbek nemzedékét veszítjük el, akik ragaszkodnak a régi értékekhez, formákhoz. A kettőt mindig egymás mellé kell tenni, egymással egyensúlyban kell tartani. A régi értékek: igehirdetés, sákramentumok meg kell, maradjanak, de jöjjenek az új elemek is, mint például ifjúsági istentisztelet, dicsőítés, evangélizáció, mert ezek frissítik a gyülekezetet és főleg a fiatalok igénylik is ezt. Ez is Jézus tanításán alapszik, aki azt mondja, hogy az írástudó, aki a mennyek országa felől megtaníttatott, az hasonlatos a gazdához, aki ót és újat hoz elő éléstárából. Jellemezzen bennünket az, hogy megtartjuk a múlt, a reformáció értékeit, de készek vagyunk új dolgok felé is odafordulni, készek vagyunk adott esetben sok mindenen változtatni, ha az elavultnak, megmerevedettnek bizonyul. Ne essen félreértés: az evangélium örök, a Biblia tekintélye örök, de annak az átadása, újabb nemzedékekhez való eljuttatása változik az idők folyamán. Nem szabad megvetni a hagyományt, a tradíciót, de annak foglyai se vagyunk. Isten különböző korokon vezeti át egyházát, vigyázni kell a régire, hogy az ne vesszen el, de kell keresni azt az újat is, amit az evangélium szolgálatába állíthatunk.
(Prókai Árpád, Boldva)
* * *
Imádság:
Uram! Köszönöm, hogy az örök örömüzenetedet hirdethetjük. Mutass nekünk Neked tetsző, jelenkori eszközöket is erre nézve. Ámen
* * *
A nap gondolata:
Ne mi „terjedjünk”, ne valami emberi gondolat, értelmezés, kegyesség terjedjen, „megerőszakolva” a másikat, hanem az Úr Igéje, a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliuma, a megváltás örömhíre terjedjen.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."