Napi Ige és GondolatA lusta és a szorgalmas lélek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
04
Napi Ige és Gondolat A lusta és a szorgalmas lélek
„Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít.” (Péld 10:4)
 
Két munkamódszer, két ellentétes hozzáállás és természetes, hogy azok következménye is ellentétes lesz. Aki lustán, naplopóan és csaló módra dolgozik, az engedte magát elámítani, hogy így is minden rendben lesz. Azt véli, hogy ily hozzáállással is lesz elégséges ellátása, sőt gazdagodni is fog. Nem veszi észre a veszélyt saját fennmaradására, amikor kiszolgáltatja magát azon gondolatoknak, hogy nem kell igyekezni és nem kell feltétlenül a minőségre törekedni.
Aki szorgalmasan és buzgósággal dolgozik, az tudja, hogy miként kell a munkához és minden máshoz az életben rendesen, helyesen hozzáállni. Van egy kialakult, szilárd álláspontja erről: mindent mélyrehatóan és alaposan előkészíteni és ugyanígy elvégezni. Biztos abban, hogy egyedül ez biztosítja számára az egyenességet és gerincességet. Így lesz a többi ember szemében megbízható, megbecsült és mindig igényelt, keresett szakember, bölcs ember. Nem enged a meggyőződéséből, hogy a munkát rendesen és szorgalmasan kell elvégezni.
Az elszegényedő rászoruló és nyomorgó lesz. Mindig nyomasztja valami és állandó hiányban szenved. A meggazdagodó pedig épül és gyarapodik. Épülésében ő maga válik teljes személyiséggé, a sértések nem fognak ki rajta. Gyarapodásában pedig olyat gyűjt, ami maradandó.
Ezek a különböző hozzáállások, munkamódszerek valahonnan erednek, valami gyökerük van. Miben gyökereznek ezek? Minden ember igazságos bánásmódra vágyik. Ez boldogítja, ez nyújt neki biztonságérzetet. A szorgalmas ember tudja, hogy az egyenességnek, a helyes, rendes hozzáállásnak a jutalma ez az igazságosság. Megbízható akar lenni, mert Isten a megbízható szövetséges számára. Mindent rendesen és alaposan akar elvégezni, mert az Úrnál látja ezt a rendes, alapos „munkát”, gondviselést. Számára minden tiszta, egyenes és világos, mert Jézus Krisztus „megnyitotta a szívét az értelemre”. A lusta ember sosem biztos magában, a körülményekben, mindenről csak vélekedik, semmit sem állít vagy tud biztosan. A laza hozzáállású ember úgy véli, hogy e világon nincs igazságosság, még Istennél sem. Ezért az Urat mellőzi életéből. A lustát nem érdekli, hogy megbízható legyen, mert ő sem bízik senkiben. Munkája milyen lehet, ha munkaidejét naplopás és csalás jellemzi? A lusta embernek a látszat a fontos és magát is azzal a látszattal csapja be, hogy minden rendben van. A lusta ember is rá van szorulva Isten kegyelmére, neki is kell az igazságosság. De ő ezt elutasítja, tagadja. Ezért nyomorog – nyomasztja élete sok terhe, és a szeretet és kegyelem hiányában szenved. A szorgalmas Isten kegyelmére és igazságosságára épít és az egyetlen gyűjteni való érték számára az üdvösség, ami maradandó és senki sem veheti el tőlünk. (Kiss Nándor, Bad Wörishofen)
**************************
Imádság:
Mennyei Édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által! Te légy irányadónk életvitelünkben, a tevékenységeinkhez, szolgálatainkhoz és a munkánkhoz való hozzáállásunkban. Tarts meg rendesnek, helyesnek és gerincesnek. Te igazíts meg minket Szent Fiad által, akinek érdeméért kérünk, hallgass meg minket! Ámen.
*************************
A nap gondolata:
„…úgy a földművelőknek is ez a nagy kötelességök, hogy imádkozzanak, tudván, hogy mind a segítség, mind az áldás egyedül az Istentől jő.” (Szikszay György)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."