Napi Ige és Gondolat A bélpoklos meggyógyítása – 1.Hétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
27
Napi Ige és Gondolat A bélpoklos meggyógyítása – 1. Hétfő
A bélpoklos meggyógyítása – 1.
„És íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom. Tisztulj meg! És azonnal megtisztult a leprától.” (Mt 8,2-3)
És íme, odament... Történetünk leprása bizonyára már hallott Jézusról, aki sokakat meggyógyított, arról a Jézusról, aki az ő halálos betegségénél is erősebb. Te is hallottál erről a Jézusról? Te is bízol, miként történetünk leprása az ő mindenhatóságában, betegség és halál feletti korlátlan hatalmában? Ez a társadalomból teljesen kirekesztett leprás úgy jön Jézushoz, úgy közeledik hozzá, hogy nem tartja be a tisztes távolságot. Ez a leprás megérezte, hogy Jézus hozzá is irgalmas lehet, hogy ő rajta is segíteni akar, hogy őt is szereti, és öröm a Jézus számára, ha az elesetteket, amilyen ő is, talpra állítja.
Ez a leprás úgy jön Jézushoz valószínűleg, ahogy a 3Móz 13,45-46-ban a törvény rendelkezik: A poklos ember pedig... megszaggatott ruhában és mezítelen fővel legyen, és a bajuszát fedezze be, és ezt kiáltsa: Tisztátalan, tisztátalan!
Te hogyan jössz Jézushoz? Van bátorságod elviselhetetlen kereszted alatt nyögve hozzámenni?
Amikor ez a leprás Jézushoz jön, nem magára néz. Amikor Jézushoz jössz, ne magadra, betegségedre, lelked sebeire nézz, hanem Jézusra tekints, aki most is ott áll előtted és melletted. Higgy abban, hogy nemcsak bukás volt és lesz az életedben, de győzelem is, Jézus betegséged és halálod feletti győzelme. Ne lógasd a fejed, ne légy reménytelen. Indulj el Jézus felé életed súlyos terhével, miként ez a leprás. Ha testi - lelki sebeid miatt szenvedsz, gondolj arra, hogy most Jézus áll előtted, aki képes és meg is akar gyógyítani.
(Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Jézusom! Nyomorúságaimmal Hozzád jövök. Benned bízom, mint gyógyítómban. Ámen
***
A nap gondolata:
Tartsunk ki a szenvedésben, mindenfajta próbatételben. Tartsunk ki a hitvalló szenvedésben is, vagyis az Úr ügyét is merjük bátran képviselni, ha szenvedéssel jár. Beszédünk is Őt hirdesse, bizonyságtévő hitelességgel.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."