Napi igeDiána, valamint József napja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
18

Mert én, az Úr, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. (Ézs 61,8a)

Senki ne károsítsa meg és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért… (1Thessz 4,6)

Olvasmányok: Jn 13,31–35 és 2Kor 6,1–10

 

Lelki útravaló a mai napra

Talán magyarázni sem kellene, annyira evidens, hogy a rablás és az álnokság nem tartozik az Úrnak tetsző dolgok közé. Mégis számtalanszor szólalnak fel a próféták, ahogyan Ézsaiás is, intve a választott népet, főleg az Úr útjáról eltért királyokat, vezetőket, és látjuk, hogy Pál apostolnak is figyelmeztetnie kell a thesszalonikai gyülekezet tagjait.

A levelében Pál megszentelődésre int. A gyülekezet közösségében ennek egyik látható jele, ha annak tagjai testvérként tekintenek egymásra, és nem károsítják és nem csalják meg egymást semmiféle ügyben.

Miért szükséges a folyamatos intés? Miért nem tud az ember megszabadulni attól, hogy másnak kárt okozzon?

Az önzés nagy kísértés, ami könnyen eltompítja a testvérszeretetet, ha nem figyel oda az ember. A másik tulajdonáért való ácsingózás, vagy egyszerűen az, hogy nekem egyre több legyen, az Úrnak tetsző igazság útjáról könnyen a nem tetsző álnokság útjára visz.

Néhány verssel mai igénket követően írja Pál a testvéri szeretetre hivatkozva: „…hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre” (1Thessz 4,9b). Ha Krisztus értünk való végtelen szeretetéből táplálkozik a mi testvérszeretetünk, akkor az megőriz az önzés és mások megkárosításának kísértésétől.

*

Urunk, te jól ismered minden gondolatunkat, nem csak tetteinket. Látod, hányszor kísért bennünket az önzés és az irigység. Add, hogy közösségeinkben igaz testvérszeretet legyen, olyan, amelyet a thesszalonikaiakhoz hasonlóan tőled tanultunk, azáltal, ahogyan Krisztus szeretett minket, és önzetlenül az életét adta értünk. Ámen.Szerző: Pápai Attila

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."