Napi igeAuguszta napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
29
Napi ige Auguszta napja
Napi igék

Dicsérjétek az URat mind, ti, népek, dicsőítsétek mind, ti, nemzetek! (Zsolt 117,1)

[Az emberek ezt mondták pünkösd napján:] Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. (ApCsel 2,11b)

Olvasmányok

JSir 3,1-8.14-20Mt 26,31-35

 

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Nekem ez teljesen kínai! - szoktuk mondani, amikor valaki az élet egy számunkra ismeretlen területéről mesél. Sajnos sokunknak - és még több embernek azok közül, akik nem olvassák ezt az áhítatot - a templomban elhangzó mondatok is "teljesen kínaiul" hangzanak. Nem értjük a régies nyelven íródott énekeket, a kegyes frázisokból felépülő imádságokat, a belsős egyházi közhelyekkel tarkított prédikációkat. Úgy érezzük magunkat az istentiszteleten, mintha egy fordított pünkösd részesei lennénk: a mi anyanyelvünkön szólnak ugyan, mégsem értünk belőle semmit.

Ezzel szemben az igazi pünkösdön mindenki úgy értette a tanítványokat, ahogyan az neki a legtermészetesebb volt. Saját nyelvén. Azóta is erre az élményre vágyakozunk: bárcsak úgy hallhatnám az evangélium üzenetét, ahogyan én azt a legkönnyebben megértem! Bárcsak ne kellene kódokat feltörnöm, szakszavakat megtanulnom, hanem arról hallhatnék egyszerű szavakkal, amit Isten velem, az én hétköznapi életemben cselekszik.

Talán vannak igazi "pünkösdi" istentiszteletek a mi templomainkban is, sőt talán nemcsak ott, hanem egy négyszemközti beszélgetésben, egy tábori reggeli áhítaton vagy egy kórházi ágy mellett is megtörténik a csoda: úgy beszél nekem valaki Istenről, hogy én azt meg is értem. Ez valóban részegítő élmény!

*

Urunk, Istenünk, óvj meg bennünket a terjengősség és körmönfontság veszélyétől. Add, hogy megtiszteljünk téged és a te ügyedet egyszerű és érthető beszéddel. Szeretnénk másoknak beszélni rólad - add, hogy a leghatékonyabban tegyük. Szeretnénk hallani rólad - add, hogy meg is értsük, amit hallunk. Ámen.

Szerző: Kovács Barbara

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."