Napi igeAmbrus, valamint Kenéz napja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
07
Napi ige Ambrus, valamint Kenéz napja

Az Úr ereje alkotta a földet..., az ő értelme feszítette ki az eget. (Jer 10,12(külső hivatkozás))

Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta... (Zsid 11,3(külső hivatkozás))

Olvasmányok: Ézs 26,7–12(13–15)(külső hivatkozás) és Zak 6,1–8(külső hivatkozás)

 

Lelki útravaló a mai napra

Isten teremtő Isten. Ő teremtette az egész világot. Sokan nem hisznek Istenben, kételkednek erejében és hatalmában. Amikor Pál apostol Athénben járt, az istenszobrok között megpillantott egy olyan oltárt, amelyre a következő írás volt felírva: „Az ismeretlen istennek”. Az apostol kihasználva a lehetőséget, bizonyságot tett erről az ismeretlen Istenről. Pál az Areopágoszon beszélt a teremtő Istenről, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van. Valóban igaz, amit a Zsidókhoz írt levél szerzője megfogalmaz, hogy hit által értjük meg Isten teremtő erejét. „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.” (Zsid 11,6; Károli-ford.)
A Szentlélek meggyőz minket arról, hogy a világ az Isten szava által állt elő. Az Istenben való bizalmat nevezzük hitnek. Tamásnak mondja a feltámadott Jézus: „Boldogok, akik nem látnak és hisznek.” (Jn 20,29) A hit a legcsodálatosabb ajándéka Istennek.
Bárcsak olyan hitünk lenne, mint Jóbnak, aki minden megpróbáltatását az Isten kezéből veszi! Nem okolja a természet erőit, a világot, amelyben él. Hisz abban az Istenben, aki az életnek és a halálnak Ura.

*

Urunk, Istenünk! Áldunk és magasztalunk azért, hogy szépnek és jónak teremtetted a világot. Hálát adunk, hogy kezedben tartod a világ sorsát, és atyai szeretetteddel gondját viseled teremtményeidnek. Láttasd meg velünk hatalmadat és végtelen szeretetedet! Köszönjük, hogy meghallgatod kérésünket. Ámen.

Szerző: Kecskeméti Pál

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."