Nagy Szent Gertrúd Bencés apáca és misztikus(1256–1302)

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
17
Nagy Szent Gertrúd Bencés apáca és misztikus (1256–1302)

Élete

+ Gertrúd Szászországban született. Ötéves korában a helftai apácák gondozásába került, és végül apáca lett ebben a közösségben.

+ Gertrúd tehetséges nő volt, szívesen tanulta a latint és az irodalmat, valamint a zenét és a festészetet.

+ Huszonöt éves korában mély megtérést élt át, és elhatározta, hogy szorosabban követi Istent. A Szentírás és a liturgia szövegei tanulmányozásának szentelte magát, és gyakran olvasta az egyházatyák írásait is.

+ Szent Gertrúd írásai azt mutatják, hogy nagy áhítattal viseltetett Krisztus szenvedése és az Eucharisztia iránt, ami egész életében nagy vigaszt jelentett számára. A misztikusok közül is az elsők között terjesztette a Jézus Szent Szíve iránti tiszteletet.

+ Szent Gertrúd 1302-ben halt meg, és nevét 1678-ban felvették a római martirológiába , bár soha nem volt hivatalos szentté avatási eljárása. Nyugat-India és a szemlélődő apácák egyik védőszentjeként tisztelik.

Lelki bónusz

Nagy Szent Gertrúd a 14. század szent misztikusa, aki 25 éves korában kezdett mennyei látomásokat kapni, miközben egy bencés közösségben élt. Misztikus látomásai között volt egy bepillantás a Purgatóriumba. Ott látott egy férfit, akiért imádkozott, és lelke a földön elkövetett bűneitől szenvedő varangyként jelent meg. Miután rövid imádkozott érte, megkérdezte Jézust, hogy van-e valamilyen hatása. Ő azt válaszolta: „Természetesen A tisztítótűz lelkeit természetesen felemelik az ilyen könyörgések, de a szenvedélyesen mondott rövid imák még nagyobb segítséget jelentenek számukra.”

Imádságra és elmélkedésre

„Áldjon Téged a lelkem, Uram, Istenem, Teremtõm, áldjon Téged a lelkem... A lányod iránti nagylelkű gondoskodásod kegyelemben gazdag; sőt mérhetetlen volt, ezért amennyire csak képes vagyok rá, hálát adok neked.” – Nagy Szent Gertrúd

Imádság

Istenünk, te szűz Szent Gertrúd szívében
kedves lakóhelyet készítettél magadnak.
Közbenjárására világosítsd meg kegyelmeddel szívünk sötétségét,
hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet és működésedet lelkünkben.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."