Nagy Szent Albert (1206–1280) A tudósok védőszentjeDomonkos rendi püspök és egyháztanító

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
15
Nagy Szent Albert (1206–1280) A tudósok védőszentje Domonkos rendi püspök és egyháztanító

Élete

+ Albert Olaszországban született, és Padovában és Páviában tanult, mielőtt 1223-ban belépett a Domonkos Rendbe.

+ Kiváló tudós, leginkább a nagy Aquinói Szent Tamás tanáraként emlékeznek rá. Összegyűjtött munkái 38 kötetet ölelnek fel, a logika, a teológia, a csillagászat, az állattan, a kémia és számos más terület enciklopédikus ismereteivel rendelkezett. Nagy szerelme azonban a filozófia volt, Arisztotelész tanításainak nagy híve.

+ Albertet 1260-ban szentelték regensburgi püspökké, békés emberként ismerték, aki fáradhatatlanul dolgozott a népek és a városok közötti egyetértés előmozdításán.

+ „Nagy” Szent Albert 1280. november 15-én halt meg, és 1931-ben avatták szentté. Miután szentté avatása idején egyháztanítóvá nyilvánították, a filozófusok és tudósok védőszentjeként is tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„Az irgalmas szeretet útján Isten közeledik az emberhez, az ember pedig Istenhez.” – Nagy Szent Albert

Lelki bónusz

Ezen a napon emlékezünk Mukasa Szent Józsefre is. Az ugandai vértanúk között (június 3-án ünnepelték) Joseph Mukasa – a Kayozi nemzetség tagja – Uganda első katolikus vértanúja lett, 1885. november 15-én életét adta Krisztusért. Az ugandai vértanúkat 1964-ben avatták szentté.

Imádság

Istenünk, Nagy Szent Albert püspök a te nagy ajándékodból
megmutatta az isteni hit és az emberi tudás összhangját.
Add, hogy ragaszkodjunk az ő tekintélyével képviselt tanításhoz,
és a tudományok haladása a te mélyebb ismeretedre és szeretetedre vezessen.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."