Mindszenty breviárium -Haza

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
21

„Katolikus hitünk táplálja magyar hazaszeretetünket, mert arra tanít, hogy a hazaszeretet Istentől belénk oltott és Krisztustól megszentelt érzés és hogy a hazával szemben járó kötelességek Isten törvényeiben találnak szentesítést. Katolikus hitünk képesít a haza önzetlen szeretetére és ez óv meg bennünket a hazaszeretetet eltorzító és veszedelmes túlzásoktól, mint aminők az idegengyűlölet, a fajimádat vagy a haza látszólagos érdekeinek Isten törvényei fölé való helyezése. A haza érdekeit kívánjuk szolgálni és a haza fennmaradását biztosítani, mikor ifjúságunkat vallásosan akarjuk nevelni, mert meg vagyunk győződve, hogy ha jó katolikusnak neveljük gyermekeinket, akkor jó magyarok is lesznek.”

Püspökkari körlevél a katolikus iskolák ügyében, 1946. máj. 4. in Beke Margit: Egyházam és hazám I., 91. old.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."