Mindszenty breviárium - AnekdotákEngedelmesség és odaadás

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
25

Lelkipásztori, később főpapi napirendjének csúcspontját egész életében a szentmise és a szentségimádás jelentette. Liturgikus magatartását túlvilági nyugalom hatotta át. Sokáig szokása volt egy apró és egyéni tiszteletnyilvánítás: a kehely talpának megcsókolása az Úrfelmutatás után. Személyes odaadásának ezzel a kedves gesztusával akkor hagyott föl, amikor mint hercegprímást a neki ministráló kispapok megkérdezték, hogy van-e erre az előírtakon túli mozdulatra különleges szentszéki felhatalmazása. Mivel ilyen engedélye nem volt, és nem akarta az engedetlenség példáját adni, inkább lemondott több évtizedes szokásáról. Szentmiséit nagy összeszedettséggel mutatta be, és hasonló lelkülettel készült is rájuk. Amikor magára öltötte a szent ruhákat, nem beszélt többé senkihez. Hasonló odaadás jellemezte a kezdetben két- majd egyhetenként végzett szentgyónásait, amit a külső körülményektől, vagy testi kínoktól függetlenül mindig térdelve gyakorolt.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."