Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédXavéri Szent Ferenc

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
03

Jelenlét

Uram, most, hogy eljöttem hozzád, töltsd be szívemet és egész lényemet jelenléted csodájával.

Szabadság

Sok ország népe szenved ebben a pillanatban is a háború pusztításától. Meghajtva fejemet, köszönetet mondok szabadságomért. Imádkozom mindazokért, akik börtönben vagy fogságban vannak.

Tudatosítás

Életem mely területein érzek reményt, biztatást, fejlődési lehetőséget? Visszanézve az elmúlt hónapokra, felismerhetem, milyen tevékenységek vagy alkalmak hoztak bő termést. Ha sikerül ilyet találnom, elhatározom, hogy a jövőben több időt szánok rá, nagyobb figyelmet szentelek neki. 

Isten igéje

Mt 9,27-31
Jézus folytatta útját. Utánament két vak, ezt kiáltozva: „Dávid fia, könyörülj rajtunk!” Amikor a házba érkezett, a vakok bementek hozzá. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek, hogy meg tudom tenni?” „Igen, Uram!” – felelték. Erre megérintette a szemüket, és így szólt: „Legyen hitetek szerint!” Nyomban megnyílt a szemük. Jézus pedig rájuk parancsolt: „Vigyázzatok, ne tudja meg senki!” De azok alighogy elmentek, az egész környéken elhíresztelték.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Ma elgondolkozhatunk azon, mennyire vagyunk tudatában saját vakságunknak és süketségünknek. Gyakran nehézkesen halljuk meg és fogadjuk el Isten igéjét, és hányan mondhatjuk el magunkról, hogy olyannak látjuk Jézust, amilyen ő valójában?
  • Ma Xavéri Szent Ferencet (1506-1552) is ünnepeljük. Akárcsak a két vak férfi az evangéliumban, Xavéri Szent Ferenc is megtapasztalta Isten személyes érintését, és szolgáló életre cserélte úri életét. Merítsünk erőt híres mondásából: „az imának hatalma van…csodálatos dolgok születtek az ima által”, és imádkozzunk, hogy nyíljon meg a mi szemünk is.

Imabeszélgetés

Mi minden kavarog lelkemben, mialatt imádkozom? Békesség van bennem? Gond nehezedik rám? Közömbösséget érzek? Elképzelem, hogy Jézus itt ül vagy áll mellettem, és megosztom vele érzéseimet.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."