Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédUrunk színeváltozása

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
06

Jelenlét

"Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket." Itt vagyok, Uram. Eljöttem, hogy veled legyek. Gyógyító erődre vágyom.

Szabadság

"Szabad vagyok." Ahogy így leírva nézem e szavakat, repes a lelkem.  Igen, csodálatos érzés szabadnak lenni. Köszönöm, Istenem.

Tudatosítás

Tudva, hogy Isten feltétel nélkül szeret, őszintén számbaveszem az elmúlt napot, az eseményeket, az érzéseimet. Hálás lehetek valamiért? Akkor köszönetet mondok. Megbántam valamit? Akkor bocsánatot kérek.

Isten igéje

Lk 9,28-36
Történt pedig e beszéd után mintegy nyolc nappal, hogy maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felment a hegyre imádkozni. Miközben imádkozott, arcának színe elváltozott, a ruházata fehér lett és fényben sugárzó. És íme, két férfi beszélgetett vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelentek, és beszéltek az ő eltávozásáról, amelyet Jeruzsálemben készült beteljesíteni. Pétert és a vele lévőket elnyomta az álom. Amikor felébredtek, látták dicsőségét, és a két férfit, akik ott álltak vele. És történt, hogy amikor eltávoztak tőle, Péter ezt mondta Jézusnak: »Mester! Jó nekünk itt lenni! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!« Nem tudta ugyanis, hogy mit mond. Amíg ezeket mondta, felhő szállt le, és elborította őket. Amint a felhőbe jutottak, félelem fogta el őket. A felhőből szózat hallatszott: »Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok«. (MTörv 18,15; Iz 42,1) Mikor a szózat elhangzott, Jézus ismét egyedül volt. Ők pedig hallgattak, és senkinek sem szóltak azokban a napokban mindarról, amit láttak.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Mint zsidó hitének néhány kulcsszereplője, Jézus is átéli az Istennel való találkozás egy különlegesen mély pillanatát. Nehezen tudjuk elképzelni, hogyan élték meg az apostolok, ami a Táborhegyen történt. Mi volt az a közös vonás Péterben, Jakabban és Jánosban, hogy csak nekik adatott meg ez a csodálatos élmény? Mivel a többieknek nem mondhatták el, vajon egymás közt hogyan beszélgettek róla később? Hogyan hatott Jézusra és a kiválasztott tanítványokra Mózes és Illés jelenléte? Sok-sok kérdés. Jézus átváltozott a hegyen, de biztosak lehetünk benne, hogy a három kiválasztott tanítvány is megváltozott az élmény hatására.
  • Hogyan érinti meg hitedet a színeváltozás leírása? Hogyan hathatott Jézus küldetéstudatára és Istennel való kapcsolatára? Képzeld el, hogy miután lejött a hegyről, beszélgetsz erről Jézussal. 

Imabeszélgetés

Az egymással való kommunikációhoz nincs mindig szükség szavakra. El tudom képzelni, hogy csak nyugodtan üldögélek Jézussal? Csendben ránézek, és ő rám néz. Hogy érzem magam?

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."