Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédUrunk mennybemenetele

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
24

Isten jelenléte

"Állj meg, és tudd, én vagyok az Isten."
Uram, add, hogy Lelked vezessen, mialatt 
mindenben jelenlétedet keresem,
mert csak nálad találok megnyugvást és felüdülést ebben a zaklatott világban.

Szabadság

Bármi alkalmas arra, hogy mélyebb szeretetet, teljesebb életet fakasszon bennem. 
Vágyaimat mégis gyakran megakasztja a tökéletesség illúziója.
Kérem Istent, hogy szabadságom által vágyaimat harmonikus, szeretettel hömpölygő, élő dallammá vezényelje.

Szerető figyelmesség

Kapcsolatok hálójában élek: kötődöm a természethez, emberekhez, Istenhez.
Átgondolom e kapcsolatokat, és hálát adok az életért, ami árad belőlük.
Találok elvékonyodott vagy megszakadt szálakat - van, amit sajnálok, de dühöt, csalódást is érezhetek.
Imádkozom a belenyugvás és a megbocsátás ajándékáért.

Isten igéje

Mt 28,16-20

A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”

Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Ezek Jézus utolsó szavai, utolsó megbízásai. A tizenegy szegény halász, akik még nem jutottak túl a keresztrefeszítés sokkhatásán, döbbenten hallgatja. „Tegyetek tanítványokká minden nemzetet” – mikor pusztán egy nyelven beszélnek, és csak a halászathoz értenek! De nekifogtak, először helyben, Jeruzsálemben. Ha Xavéri Ferenc, ez a világjáró misszionárius élne, itt kezdené, helyben, az interneten, és úgy használná a Szent Teret, mint mi: számtalan nyelven eljuttatná az üzenetet az emberekhez. Az Úr velünk van most is, mint ahogy a tanítványoknak ígérte – másként hogyan magyarázhatnánk, hogy jelenleg mintegy 1,8 milliárd ember vallja magát kereszténynek a földön?
  • Uram, te velem vagy, mikor rólad beszélek másoknak. Adj bátorságot ehhez a feladathoz.
  • Voltak a tanítványok között, akik kételkedtek, de Jézus mégis mindnyájukhoz szól. Ő ismeri tétovázásomat, gyengeségemet, és küld mégis.
  • Megállok Jézus szavainál: „veletek vagyok mindig” – és hagyom, hogy megérintsék szívemet, megtelepedjenek benne. Mit jelent most nekem ez a mondat?

Párbeszéd

Észrevettem-e, hogyan hat rám Isten igéje, mialatt imádkozom?
Kihívásnak érzem? Megnyugtat? Vagy dühös lettem?
Elképzelem, hogy Jézus itt ül vagy áll mellettem,
elmondom neki az érzéseimet, mint ahogy a barátok szokták, akik bíznak egymásban.

Befejezés

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
Miképpen kezdetben,
most és mindenkor,
és mindörökkön örökké.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."