Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzűz Mária látogatása Erzsébetnél

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
31

Jelenlét

Isten fensége betölti a világot (G. M. Hopkins). Elidőzöm Isten jelenlétében, mely körülvesz, ott van minden porcikámban és  lényem mélységében.

Szabadság

Megpróbálom elengedni gondjaimat, aggodalmaimat, melyek nyomasztanak. Teljesen átadom őket Istennek - legalább azalatt, amíg imádkozom. 

Tudatosítás

Most feléd fordítom gondolataimat, Uram. Félreteszem feladataimat, elfoglaltságaimat. Megpihenek és felfrissülök a te jelenlétedben.

Isten igéje

Lk 1,39-56
Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott: »Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám? Mert íme, amint fülemben felhangzott köszöntésed szava, felujjongott a magzat méhemben. És boldog, aki hitt, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neki.« Mária erre így szólt: »Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát {1Sám 1,11}. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas, és Szent az ő Neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik (Zsolt 103,13.17). Hatalmas dolgokat művelt karja erejével, szétszórta a gondolataikban kevélykedőket. Hatalmasokat levetett a trónról, és kicsinyeket felemelt. Éhezőket betöltött jókkal, és üresen bocsátott el gazdagokat (Zsolt 107,9). Felkarolta szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról (Iz 41,8-9; Zsolt 98,3), amint megmondta atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak mindörökre«. És Mária nála maradt mintegy három hónapig, azután visszatért házába.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Mária imájában nincs hamis alázatosság. Igaz alázat van benne, mert tudja, hogy ami benne megvalósul, az Isten műve. Teljes mértékben, örömmel és várakozással fogadja el küldetésének nagyságát.
  • Uram, segíts, hogy örömmel és félelem nélkül teljesítsem akaratodat. Szeretnék hívásodra egy ujjongó "Igen!"-nel válaszolni, abban a biztos tudatban, hogy miközben az ismeretlenbe tartok, utamat a te átváltoztató jelenléted fogja ragyogóvá tenni.

Imabeszélgetés

Drága Jézus, megnyitom előtted szívemet. Elmondok neked mindent, ami bánt. Tudom, hogy érdekel minden, ami velem történik. Taníts meg, hogyan éljek állandóan annak tudatában, hogy törődsz velem ma, törődni fogsz velem holnap, és életem minden napján. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."