Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzentháromság vasárnapja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
04

Jelenlét

Megállok egy pillanatra, és a szeretetre meg a kegyelemre gondolok, amit Isten áraszt rám. A maga képére és hasonlatosságára teremtett. Szállást vett nálam.

Szabadság

Hagyjatok nyugodtan magamra. A cellában, ahova soha nem süt be a nap, ne szóljon hozzám senki. Ez az aranyló csend felszabadít. Versrészlet, amit egy fogoly írt a dachau-i koncentrációs táborban.

Tudatosítás

Segíts, Uram, hogy mindig tudatában legyek annak, hogy Tőled kaptam az életet. Köszönöm neked az élet ajándékát. Taníts meg lelassulni, elcsendesedni, és élvezni az örömöket, amiket számomra alkottál. Hogy vegyem észre a szépséget, ami körülvesz. A hegyek káprázatos ormait, a tavak nyugalmát, a virágszirmok törékeny szépségét. Állandóan tudatában akarok lenni annak, hogy ez a gyönyörűség mind Tőled származik.

Isten igéje

Jn 3,16-18
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítélet alá esett, mert nem hitt az Isten egyszülött Fia nevében.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretettel letekintettek a mennyből népükre  - mindannyiunkra. Mindenféle fajú, bőrszínű, korú, vallású, a szentség vagy a bűn különböző szintjein álló férfit és nőt láthattak. Tudták, hogy az emberiségnek segítségre van szüksége, és sokáig vártak, amíg eljött a megfelelő idő. Az ima beilleszt bennünket oda, ahova valóban tartozunk: a Szentháromság közösségébe, és imánkban arra kapunk meghívást, hogy ezt az isteni segítséget közvetítsük az emberiségnek.
  • Irántam való szeretetből Isten az üdvösségemet, a teljessé válásomat akarja.

Imabeszélgetés

Szentlelked vezessen a másokkal való viselkedésemben. Add, hogy a beszéd ajándékát kedvesen használjam.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."