Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzent Simon és Szent Júdás Tádé, apostolok

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

Jelenlét

"Állj meg, és tudd, én vagyok az Isten." Uram, add, hogy Lelked vezessen, mialatt mindenben jelenlétedet keresem, mert csak nálad találok megnyugvást és felüdülést ebben a zaklatott világban.

Szabadság

Uram, itasd át szívemet a vággyal, hogy jobban megismerjelek és szeresselek. Add, hogy kövessem életemre kigondolt tervedet.

Tudatosítás

Uram, te a világ világosságának nevezel engem. Add, hogy mindig tudatában legyek, hogy az éhezők, az otthontalanok, a betegek és szűkölködők, az idegenek és a menekültek szolgálatára rendeltél.

Isten igéje

Lk 6,12-16
Ezekben a napokban történt, hogy kiment a hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Amikor megvirradt, odahívta magához tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, s apostoloknak nevezte őket: Simont, akit Péternek hívott, testvérét, Andrást, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Alfeus fiát, Jakabot és a Zélótának nevezett Simont, aztán Júdást, Jakab testvérét, és a karióti Júdást, aki később árulója lett.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Ma két apostolra emlékezünk, Simonra és Júdásra, akikről keveset tudunk. Jézus tizenkét apostolt választott ki, Izrael törzseinek száma szerint. Különös csapat volt, egyszerű emberekből állt, de az Úr működni tudott általuk. Uram, te nevünkön szólítasz, hogy kapcsolatba kerüljünk veled és egymással. Segíts, hogy meghalljuk folyamatos hívásodat, és nagylelkűen válaszoljunk rá, hagyva, hogy munkálkodj általunk is az Atya dicsőségére. 
  • Lukács rámutat, hogy Jézus imádságban töltötte az éjszakát, mielőtt kiválasztotta apostolait. Jézus életének és küldetésének legfontosabb döntései imádságban fogantak.  Ma mi vagyunk a világ szemében ismeretlen tanítványok, akiket kiválasztott az Úr, és társaivá fogadott küldetésében. Kérjük, hogy halljuk meg újra a hívását. Legyünk mi is az imádság emberei, Urunk, akik közelebb húzódnak hozzád, és akik elég szabadok, hogy szétküldhesd őket nevedben, korunk apostolaiként. 

Imabeszélgetés

"Maradjatok itt, és virrasszatok velem!" A te szavaid, Uram, tanítványaidhoz, szenvedésed és halálod előtt. Tudom, Uram, hogy mindig mellettem maradsz, és virrasztasz velem életem minden napján. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."