Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt negyedik hete – péntek

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
24

Jelenlét

Minél jobban ráhagyatkozunk Istenre, annál inkább érezzük jelenlétét. Napról napra közelebb vonz magához szerető szíve.

Szabadság

Köszönöm, Uram, szabadságomat. Használjam arra ezt az ajándékot, hogy megtegyem, ami tőlem telik, azokért, akiket elnyomnak, akik terheket hordoznak.

Tudatosítás

Életem mely területein érzek reményt, biztatást, fejlődési lehetőséget? Visszanézve az elmúlt hónapokra, felismerhetem, milyen tevékenységek vagy alkalmak hoztak bő termést. Ha sikerül ilyet találnom, elhatározom, hogy a jövőben több időt szánok rá, nagyobb figyelmet szentelek neki. 

Isten igéje

Jn 7,1-2,10,25-30
Ezek után Jézus bejárta Galileát. Nem akart ugyanis Júdeába menni, mert a zsidók halálra keresték. Közel volt a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. Amikor azonban testvérei felmentek az ünnepre, ő is felment, de nem nyilvánosan, hanem mintegy titokban. A jeruzsálemiek közül egyesek azt mondták: »Nem ő az, akit halálra keresnek? Íme, nyilvánosan beszél, és semmit sem mondanak neki. Talán a főemberek valóban fölismerték, hogy ő a Krisztus? Róla azonban tudjuk, hogy honnan való, a Krisztust pedig, amikor eljön, senki sem tudja, honnan van.« Akkor Jézus, aki a templomban tanított, így kiáltott fel: »Ismertek engem is, és azt is tudjátok, hogy honnan való vagyok. Márpedig én nem magamtól jöttem, hanem az küldött engem, aki Igaz, akit ti nem ismertek. Én ismerem őt, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.« Ekkor szerették volna elfogni, de senki sem emelte rá kezét, mert még nem jött el az ő órája.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Sokan mondanak véleményt Jézusról. Van, aki azt mondja, semmit sem tud róla, mások meg mindent tudnak. Manapság is ez van, szakértők tűnnek föl minden oldalon. Felismerem, hogy a nagyböjt nem arra hív, hogy az értelmemmel, hanem hogy a szívemmel fogadjam el Jézust. Ő ezt a fajta tudást értékeli.
  • Bármennyire ismerek is valakit, mindig lesznek rejtett oldalai, amelyekről csak Isten tud. Azért imádkozom, hogy nagyobb tisztelettel forduljak a körülöttem élők, különösen azok felé, akikről úgy gondolom, hogy ismerem őket.

Imabeszélgetés

Nem mindig találom a szavakat, Uram. Nézd a szívemet, s lásd meg, mennyire vágyom a békességre. Vigyázz rám, Uram. Tudom, hogy mindig velem vagy. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."