Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt harmadik hete – szombat

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
18

Jelenlét

Jézus csendben, és anélkül, hogy látnám, mindig várja, hogy a szívembe jöjjön. Beengedem. Végtelen erőt és szeretetet hoz magával. Töltsön el öröm a jelenlétében.

Szabadság

Vajon felismerném, ha Isten mondani akarna nekem valamit? Észrevenném, ha biztatni akarna, vagy valami feladattal szeretne megbízni? Kegyelemért imádkozom, hogy félretegyem, ami foglalkoztat, és megnyíljak Isten üzenetének befogadására.

Tudatosítás

Uram, add, hogy mindig vágyakozzam arra, hogy jelenlétedben időzzek. Sose felejtsem el jóságodat irántam. Vezess, hogy áldásaidat másokkal is megosszam.

Isten igéje

Lk 18,9-14
Néhány elbizakodottnak pedig, akik azt gondolták, hogy ők igazak, és másokat megvetettek, ezt a példabeszédet mondta: »Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: ‘Istenem! Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igaztalan és házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetente, tizedet adok mindenemből.’ A vámos pedig távol állt meg, nem merte a szemét sem az égre emelni. Mellét verve így szólt: ‘Istenem! Légy irgalmas hozzám, bűnöshöz!’ Mondom nektek: ez megigazultan ment haza, amaz pedig nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, és aki magát megalázza, felmagasztalják.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • „Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz!” – legyen ez az imádságom most és mindenkor. Mikor eltávozom ma innen, imádságom helyéről, adjak hálát, hogy nem vagyok olyan, mint a farizeus. Isten az, aki „megigazulttá” tette a vámost, akinek egyetlen erénye az volt, hogy őszinte Istenhez.
  • Őszinte vagyok-e magamhoz, mikor eléd járulok, Uram? Te olvasol szegény szívemben. Az igazi önmagamat szereted, foltjaival együtt. Alázatért imádkozom, és hogy el tudjam fogadni nagy szeretetedet irántam: az iránt, aki vagyok.

Imabeszélgetés

Isten igéje mindig gyümölcsöző. Mialatt elmélkedem róla, hogyan érint meg az, amit most olvastam? Vigasztalást érzek? Kihívást?

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."