Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt harmadik hete – szerda

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
15

Jelenlét

Megállok egy pillanatra, tudva, hogy itt van Isten. Belegondolok, hogy mindenben, ami körülöttem van, a levegőben, amit belélegzek, az egész testemben ott lüktet Isten jelenléte.

Szabadság

Uram, a szabadság ajándékáért imádkozom hozzád. Szentlelked vezesse a hatalmon lévőket, hogy minden ember, egész néped egyenlőségén munkálkodjanak.

Tudatosítás

Jézus, te mindig jelen vagy, vársz rám. Add, hogy gyakrabban tudjak elcsendesedni. Hogy mindig vágyjak arra, hogy veled legyek. Hogy megismerjem békédet, szeretetedet.

Isten igéje

Mt 5,17-19
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a prófétákat; nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy beteljesítsem. Mert bizony, mondom nektek: amíg el nem múlik az ég és a föld, egy i betű vagy egy vesszőcske sem marad el a törvényből, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát egyet is elhagy e legkisebb parancsok közül és úgy tanítja az embereket, azt a legkisebbnek fogják hívni a mennyek országában; aki pedig megteszi és tanítja, azt nagynak fogják hívni a mennyek országában.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Jézus szavakkal és tettekkel tanít, azzal, amit mond és tesz. Az ő életpéldája utat mutat, és bátorít minket. Szavaink és tetteink kapcsolatban állnak egymással, és ha ez a kapcsolat erős, erősek vagyunk Isten országában. Meghívásunk őszinteségre és tisztességes életre szól. 
  • Jézus nem akarja lerombolni az emberek vallásosságát. Nem akarja eltörölni azt, ahogyan az emberek megélik hitüket. Értékesnek tart mindent, ami jó a hitünkben és vallásunkban. Mindenkinek személyesen nyújtja kegyelmét. Mindenki másként imádkozik. „Úgy imádkozz, ahogy tudsz” – ez az egyik legrégibb és legbölcsebb tanács az imádkozáshoz. Az imával mindenki a maga módján lép be Isten szeretetének misztériumába, és pihen meg ott.

Imabeszélgetés

A beszélgetés nem azt jelenti, hogy állandóan én beszélek. A másikra is figyelek. Ha Jézussal beszélgetek, tanuljak meg csendben maradni, figyelni is. Magam elé képzelem, ahogy gyöngéden rám néz, szeretettel rám mosolyog. Őszintén elmondhatok neki mindent, ami bánt, ami gondot okoz. Nyíltan beszélek neki félelmeimről, kétségeimről. Megkérem, segítsen, hogy teljesen rábízzam, átadjam neki magam, tudva, hogy ő mindig a legjobbat akarja nekem.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."