Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédKeresztes Szent Teréz Benedikta

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
09

Jelenlét

Uram, te mindig jelen vagy, és vársz rám. Add, hogy sose legyek annyira elfoglalt, hogy ne találjak időt a Veled való együttlétre.

Szabadság

Ki kell rekesztenem a zajt, fölé kell emelkednem a lármának, amely megakaszt, elválaszt, elszigetel. Istenre kell figyelnem megint.

Tudatosítás

Uram, add, hogy mindig vágyakozzam arra, hogy jelenlétedben időzzek. Sose felejtsem el jóságodat irántam. Vezess, hogy áldásaidat másokkal is megosszam.

Isten igéje

Mt 25,1-13
Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásaikat és kimentek a vőlegény elé. Öt közülük ostoba volt, öt pedig okos. Az ostobák ugyanis, amikor fölvették lámpásaikat, nem vettek magukhoz olajat. Az okosak viszont lámpásaikkal együtt olajat is vittek edényeikben. Mivel a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás támadt: ‘Itt a vőlegény, gyertek ki elébe!’ Ekkor a szüzek mindnyájan fölkeltek és rendbe hozták lámpásaikat. Az ostobák ekkor így szóltak az okosakhoz: ‘Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásaink kialszanak.’ Az okosak ezt válaszolták: ‘Nehogy ne legyen elég se nekünk, se nektek, menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak.’ Amíg azok elmentek vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Az ajtót bezárták. Később megjött a többi szűz is. Azt mondták: ‘Uram, uram! Nyiss ki nekünk!’ De ő így válaszolt: ‘Bizony, mondom nektek: nem ismerlek titeket.’ Legyetek tehát éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Hasonló a mennyek országa… Talán szokatlannak érezzük, hogy kirekesztés történik: csak azok léphetnek be, akik erre fel vannak készülve, és a többiektől megtagadják az ismeretséget és a bejutást. Fontos tudatosítanunk, hogy az, ahogyan élünk, személyes felelősségünk, és nem tekinthetjük magától értetődőnek mások nagylelkűségét és türelmét velünk szemben. Ha nem figyelünk a követelményekre, melyeket minden perc elénk ad, könnyen elszalaszthatunk lehetőségeket s akár hosszú távú előnyöket is magunk és mások számára. A másoktól függés és a felelősség elhárítása Istennel való kapcsolatunkat is gyengítheti, s oda jutunk, hogy „nem ismer fel” életünk végén.  
  • Mit gondolsz, mire akarta Jézus olyan nyomatékosan felhívni a figyelmet Isten országával kapcsolatban, hogy a történetben nincs helye osztozásnak, nincs irgalom a balga szüzek iránt? Van-e olyan területe az életednek, ahol túlságosan magától értetődőnek veszed Isten nagylelkűségét irántad?

Imabeszélgetés

Szentlelked vezessen a másokkal való viselkedésemben. Add, hogy a beszéd ajándékát kedvesen használjam.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."