Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét negyedik hete – szombat

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
14

Jelenlét

Most, hogy elkezdem ezt az imát, tudatosítom, hogy Isten jelen van, életet lehel belém, és mindenbe körülöttem. Egy darabig csendben maradok, tudatosítom Isten szerető jelenlétét. 

Szabadság

Megpróbálok elengedni minden előítéletet és szűklátókörűséget, mely elhomályosíthatja a jelen pillanatot. Isten irgalmas gondoskodására bízom őket. Így szabadon tudok imádkozni.

Tudatosítás

Milyennek látom ma magam? Hogy állok Istennel? Másokkal? Van valami, amiért hálás lehetek? Köszönjem meg. Bánok valamit? Kérjek bocsánatot.

Isten igéje

Jn 15,9-17
Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, mint ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Azért mondtam nektek ezeket, hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha megteszitek, amiket parancsolok nektek. Már nem mondalak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondtalak titeket, mert mindent, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, s hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek: szeressétek egymást!

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Jézus azt kéri, maradjunk meg szeretetében, hogy szeretni tudjuk egymást. Arra vágyik, hogy barátként tekintsünk rá, és mélyítsük ezt a kapcsolatot, hogy megtapasztalhassuk örömét. Arra választott ki, hogy mialatt haladunk előre, legyünk tudatában, hogy barátunk szeretete szét fog áradni rajtunk keresztül.
  • Örömünk forrása, hogy kiválasztottak, meghívottak és küldöttek vagyunk. Isten barátként hív, hogy sütkérezzünk feltétel nélküli szeretetében. A jó felé forduljunk magunkban, ahhoz, ami életet ad, és ne azzal foglalkozzunk, ami kicsinyíti lelkünket.

Imabeszélgetés

Tudva, hogy még Isten jelenlétében vagyok, elképzelem Jézust, ahogy itt áll vagy ül mellettem. Elmondok neki mindent, ami a szívemet nyomja, úgy beszélek hozzá, mint jó barátomhoz.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."