Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét hatodik hete – csütörtök

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
26

Jelenlét

Örvendezzen szívem ebben az imaidőben! Juttasd eszembe, Uram, áldásaidat, melyekkel elhalmoztál. 

Szabadság

Uram, add, hogy sose tartsam magától értetődő dolognak, hogy szabad vagyok. A te kegyelmednek köszönhetem lelkem szabadságát. Töltsd meg lelkemet békéddel, örömöddel.

Tudatosítás

Néha rám nehezednek a világ gondjai. Ilyenkor tudatosítsam magamban vigasztaló jelenlétedet és mérhetetlen szeretetedet irántam.

Isten igéje

Jn 16,16-20
Még egy kis idő, és már nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem.« Ekkor a tanítványok közül néhányan így szóltak egymáshoz: »Mi az, amit mond nekünk: ‘Egy kis idő, és nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem’, és: ‘Az Atyához megyek’?« Aztán megjegyezték: »Mi az, amit mond: ‘egy kis idő’? Nem értjük, mit beszél!« Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, azért így szólt: »Arról tanakodtok egymás között, hogy azt mondtam: ‘Egy kis idő, és nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem’? Bizony, bizony mondom nektek, hogy ti sírtok majd, és jajgattok, a világ pedig örvendeni fog. Ti szomorkodtok majd, de szomorúságotok örömre fordul.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Jézus biztatja tanítványait, ne aggódjanak, mert szomorúságuk örömre fordul a feltámadással, és mindazzal, amit az magában hordoz. A tanítványok osztozni fognak Jézus Passiójában a maguk módján, amikor minden reményük, elvárásuk szertefoszlik, porba hull, hogy aztán újraéledjen, mikor felismerik, hogy Mesterük él, mint Úr és Király.
  • A mi szenvedéseink is örömre fordulhatnak, ha teljesen egyesülünk Urunkkal, Jézussal, szenvedünk vele és érte, az evangéliumért és testvéreinkért. Vigyük most Jézushoz minden szenvedésünket, mialatt igyekszünk megtalálni a feltámadás örömét a mindennapokban.

Imabeszélgetés

Beszélgess Jézussal a most olvasott szentírási szakaszról. Mi pendített meg egy húrt a lelkedben? Talán lassan tudatod felszínére emelkedik pár szó egy nemrég elhangzott beszélgetésből, vagy egy történetből, amit mostanában olvastál. Hogyan kapcsolódik az olvasott evangéliumi szakaszhoz az, ami eszedbe jutott? Megvilágítják egymást?

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."