Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizennegyedik vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
03

Jelenlét

Ahogy itt ülök, szívem dobogása, légzésem ritmusa, gondolataim áramlása mind azt jelzi, hogy Isten folyamatosan teremt engem. Megállok egy percre, hogy tudatosítsam Istennek ezt a jelenlétét bennem.

Szabadság

Irányíts mindig úgy, hogy teljesítsem szent akaratodat, tudva, hogy a Te erőd végig segíteni fog.

Tudatosítás

Ahogy veled beszélgetek, Uram, segíts, hogy jobban értékeljem a kommunikáció ajándékát. Add, hogy szólni tudjak azok nevében, akiknek nem hallatszik a hangjuk, és mindig legyen egy jó szavam a szükséget szenvedőkhöz.

Isten igéje

Lk 10,1-9
Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahova menni készült. Azt mondta nekik: »Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratásába. Menjetek! Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek erszényt, se tarisznyát, se sarut, és az úton senkit se köszöntsetek. Ha valamelyik házba bementek, először ezt mondjátok: ‘Békesség e háznak!’ Ha a békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek; ha pedig nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, egyétek és igyátok, amijük van, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha valamelyik városba betértek, és ott befogadnak titeket, egyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok meg az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik: ‘Elközelgett hozzátok az Isten országa.’

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Jézus előreküldi tanítványait. Az ő tanítványai mindig apostolok is. Feladatul adja, hogy bárhol vagyunk, békét vigyünk oda, és közvetítsük másoknak az örömhírt, hogy Isten és az ő szabadító ereje közel jött hozzánk. Lassan, imádságos lélekkel olvasom az evangélium szavait, hagyom, hogy megérintsenek, s megmutassák milyen küldetést kaptam Jézustól, és hogyan tudom azt megvalósítani. Kérem, hogy maradjak hűséges hivatásomhoz, bízva Abban, akitől a küldetést kaptam.
  • Talán meglepődünk azon, hogy Jézus ilyen sok tanítványt küld előre, röviddel az után, hogy meghívta őket. Nem vettek részt alapozó tanfolyamon, nincs képesítésük – annyit tudnak, hogy Jézussal tartanak, és követni akarják őt. Bennem is gyakran felmerül a kétely, hogy elég jó, elég érdemes vagyok-e arra, hogy Jézust elvigyem másokhoz, főleg egy ilyen ellenségesnek tűnő világban. Valóban sürgős szükség van békére és gyógyulásra. Kérem, hogy Jézus hívása ne találjon süket fülekre nálam, válaszoljak rá nagylelkűen, a legjobb képességeim szerint.

Imabeszélgetés

Drága Jézus, megnyitom előtted szívemet. Elmondok neked mindent, ami bánt. Tudom, hogy érdekel minden, ami velem történik. Taníts meg, hogyan éljek állandóan annak tudatában, hogy törődsz velem ma, törődni fogsz velem holnap, és életem minden napján. 

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."