Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizennegyedik hét – szerda

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
06

Jelenlét

Istenem, Teremtőm, légy ma közel hozzám. Lelkem sóvárog jelenléted után. 

Szabadság

Ahhoz kérem kegyelmedet, hogy higgyem el, mivé válhatnék és mi mindent tehetnék, ha hagynám hogy te, Istenem, szeretett Teremtőm, továbbteremts, vezérelj és alakíts engem.

Tudatosítás

Uram, add, hogy mindig vágyakozzam arra, hogy jelenlétedben időzzek. Sose felejtsem el jóságodat irántam. Vezess, hogy áldásaidat másokkal is megosszam.

Isten igéje

Mt 10,1-7
Ezután magához hívta a tizenkét tanítványát. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. A tizenkét apostol nevei pedig ezek: az első Simon, akit Péternek neveznek, és András, a testvére, Jakab, Zebedeus fia, és a testvére, János, Fülöp és Bertalan, Tamás és a vámos Máté, Jakab, Alfeus fia, Tádé, a kánaáni Simon, és az iskarióti Júdás, aki el is árulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: »A pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, és szamaritánus városba ne lépjetek be! Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: ‘Elközelgett a mennyek országa!’

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Valahányszor az apostolok felsorolását olvasom, meglep, milyen tarkabarka csapatot alkottak. Talán ügyesebben is válogathatott volna Jézus, gondolhatnánk. Mégis, bár legnehezebb órájában magára hagyták, az apostolok végül teljesítették legfontosabb küldetésüket: az egész világon elterjesztették az örömhírt. Mély hálával olvasom a neveket, és arra gondolok, hogy a magam kicsinységében, szegénységében Jézus engem is elhívott.
  • Jézus a tizenkettőnek hatalmat adott a tisztátalan lelkek kiűzésére, minden betegség gyógyítására, s hirdetniük kellett az örömhírt mindenütt, ahova eljutottak. Az ő küldetésük, meg az enyém is, Jézus küldetése: hogy gyógyítsunk, és hirdessük Isten irántunk való szeretetének örömhírét. Azt kérem, hogy hűséges apostol legyek mások számára, hatékony munkatárs Jézus küldetésében.

Imabeszélgetés

Uram, segíts, hogy egyre inkább keressem jelenlétedet minden nap. Töltsd be szívemet szeretettel irántad. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."