Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenharmadik hét – kedd

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
28

Jelenlét

Örvendezzen szívem ebben az imaidőben! Juttasd eszembe, Uram, áldásaidat, melyekkel elhalmoztál. 

Szabadság

"Nagyon kevés ember fogja fel, mivé alakíthatná őt Isten, ha átadná neki magát, és hagyná, hogy kegyelme formálja őt" (Szent Ignác). Kérem a kegyelmet, hogy teljesen Isten szeretetére bízzam magamat.

Tudatosítás

Lelkem vágyik jelenlétedre, Uram. Amikor feléd fordítom gondolataimat, béke és megelégedés vár. 

Isten igéje

Mt 8,23-27
Amikor beszállt a bárkába, követték őt a tanítványai. És íme, olyan nagy vihar támadt a tengeren, hogy a bárkát elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Odajöttek és felkeltették: »Uram, ments meg, elveszünk!« Ő azt mondta nekik: »Miért vagytok gyávák, ti kishitűek?« Majd fölkelt, rászólt a szelekre és a tengerre, s nagy csendesség lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak és így szóltak: »Kicsoda ez, hogy még a szelek és a tenger is engedelmeskednek neki?«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Bennünket is szoktak vad hullámok csapkodni: fásultság, rémület, kételkedés, kétségbeesés, szenvedély, nyugtalanság. Ilyenkor, mintha aludna Jézus. A tanítványoknak meg kellett szólítaniuk őt, hogy reagáljon. Legközelebb, ha úgy tűnik, összecsapnak fejem fölött a hullámok, eszembe jut-e, hogy az Úrhoz kiáltsak, tudva, hogy meghallja kiáltásom?
  • „Ki ez?” – kérdezgették egymástól a tanítványok. Ki nekem Jézus? Milyen viharos tenger fenyegeti lelkem életét?

Imabeszélgetés

Néha elgondolkodom, mit mondanék neked, Uram, ha személyesen találkoznánk. Azt hiszem, így szólnék: Köszönöm, Uram, hogy mindig velem voltál. Biztosan tudom, hogy voltak idők, amikor ölben vittél. Amikor a Te erődből jutottam túl az élet nehéz szakaszain.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."