Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi nyolcadik hét – szombat

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03

Jelenlét

Add, Uram, hogy megnyíljak előtted most, hogy magam mögött hagyom a világ gondjait. Tölts fel békéddel, szereteteddel.

Szabadság

Leginkább az akadályoz meg a szabadság elérésében, hogy elvárásaim vannak magammal szemben, és rettegve gondolok arra, milyennek kellene lennem. Megszokott, automatikus reakcióim megkötöznek, akadályoznak abban, hogy a növekedés új útjait fedezzem fel. Azt kérem, azért imádkozom, hogy érezzem meg a belső szabadságot, s ragadjam meg az új kihívásokat és lehetőségeket, melyek felé Isten irányítani akar.

Tudatosítás

Tudatosítom magamban, hogy a Te jelenlétedben vagyok, Uram. Menedéket találok szerető szívedben. Te vagy az erőm, amikor gyenge vagyok, Te vigasztalsz szomorúság idején.

Isten igéje

Mk 11,27-33
Ezután ismét Jeruzsálembe mentek. Amint a templomban járt, odamentek hozzá a főpapok, az írástudók és a vének, és azt mondták neki: »Milyen hatalommal teszed mindezt? Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél?« Jézus így felelt nekik: »Kérdezek tőletek én is egy dolgot. Feleljetek meg nekem, s akkor én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem mindezt. János keresztsége a mennyből volt vagy az emberektől? Feleljetek nekem!« Azok így tanakodtak egymás közt: »Ha azt mondjuk, a mennyből, azt mondja majd: akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk: ‘Az emberektől’?« Féltek a néptől, mert mindnyájan azt tartották Jánosról, hogy valóban próféta volt. Azt felelték tehát Jézusnak: »Nem tudjuk.« Jézus erre azt mondta nekik: »Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem mindezt.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Jézus megkérdőjelezte a vallási vezetők tekintélyét. Ők fenyegetve érezték magukat, ezért úgy döntöttek, hogy szembeszállnak vele. „Milyen hatalommal teszed ezeket a dolgokat?” Kihívást jelent-e számomra Jézus, az ő viselkedése és beszéde, vagy már túlságosan hozzászoktam? Érzem-e, hogy hatalma van felettem, és próbálok-e ellenállni neki?
  • Jézus tudta, hogy nem igazán érdekli őket a válasza, ezért kérdésükre kérdéssel válaszolt. Sajnos nem az igazságot keresték, hanem a saját hatalmukat akarták megőrizni. Talán ugyanezt vehetem észre magamon is, amikor a döntéseimet igyekszem igazolni és racionalizálni magam előtt.

Imabeszélgetés

Nem mindig találom a szavakat, Uram. Nézd a szívemet, s lásd meg, mennyire vágyom a békességre. Vigyázz rám, Uram. Tudom, hogy mindig velem vagy. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."