Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi negyedik hét – kedd

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
31

Jelenlét

Uram, te mindig jelen vagy, és vársz rám. Add, hogy sose legyek annyira elfoglalt, hogy ne találjak időt a Veled való együttlétre.

Szabadság

Uram, szabadnak teremtettél. Általában természetesnek tartom ezt az ajándékot. Segíts, hogy szabadon éljek, ahogy eltervezted, háborítatlan szívvel, Benned bízva.

Tudatosítás

Mindenkinek szüksége van rá, hogy megálljon a napi rohanásban. Tudjuk, hogy testünknek pihenésre van szüksége. Amikor eléd járulunk, Uram, szívünk és elménk felfrissül, lelkünk új erőre kap.

Isten igéje

Mk 5,21-43
Amikor Jézus ismét áthajózott a túlsó partra, nagy tömeg gyülekezett oda köré, ahol ő a tó partján volt. Ekkor odajött hozzá egy zsinagóga-elöljáró, akit Jairusnak hívtak. Amikor meglátta őt, a lábaihoz borult, és így esedezett hozzá: »A kislányom halálán van, jöjj, tedd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!« El is ment vele. Nagy tömeg követte és szorongatta. Egy asszony, aki tizenkét esztendő óta vérfolyásos volt, és sokat szenvedett a számtalan orvostól, elköltötte mindenét, de semmi hasznát nem látta, hanem még rosszabbul lett, amint Jézusról hallott, hátulról odament a tömegben és megérintette a ruháját. Azt gondolta: »Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.« Valóban mindjárt megszűnt a vérfolyása, és érezte testében, hogy meggyógyult betegségétől. De Jézus, aki azonnal észrevette, hogy erő ment ki belőle, a tömeghez fordult és megkérdezte: »Ki érintette meg a ruhámat?« Tanítványai azt felelték neki: »Látod, hogy mennyire szorongat téged a tömeg, és mégis kérdezed, ki érintett engem?« Erre körültekintett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony pedig, aki tudta, hogy mi történt vele, félve és remegve előjött, leborult előtte, és őszintén elmondott neki mindent. Ő pedig ezt mondta neki: »Leányom! A hited meggyógyított téged. Menj békével, és légy mentes a bajodtól.« Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga-elöljárótól, és azt mondták: »A lányod már meghalt. Minek fárasztanád tovább a Mestert?« Jézus meghallotta, hogy mit mondtak, és így szólt a zsinagóga-elöljáróhoz: »Ne félj, csak higgy!« Nem engedte meg, hogy más vele menjen, csak Péter, Jakab és János, Jakab testvére. Odaérkeztek a zsinagóga-elöljáró házához, ahol látta a tolongást, s a hevesen sírókat és jajgatókat. Bement, és azt mondta nekik: »Miért zajongtok és sírtok? Nem halt meg a gyermek, csak alszik.« De azok kinevették. Ekkor elküldte onnan mindnyájukat, maga mellé vette a gyermek apját és anyját és a vele lévőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. Megfogta a gyermek kezét, és azt mondta neki: »Talíta, kúmi!« – ami azt jelenti: »Kislány, mondom neked, kelj fel!« – A kislány azonnal fölkelt és járkálni kezdett. Tizenkét esztendős volt ugyanis. Mindenki nagyon csodálkozott. Ő pedig szigorúan megparancsolta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja; majd szólt nekik, hogy adjanak a lánynak enni.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Olyan helyzetekkel szembesülünk ebben a részben, ahol az emberi megoldások nem működnek. "A halálán van" ... "Rosszabbul lett" ... "Meghalt". De Jézus szembefordul az emberi reménytelenséggel. A betegek szükségletei és az érintettek hite együttérzést vált ki belőle. Gyengéden szól a két nőhöz. Az egyiket így szólítja: "Leányom!", a másikat pedig: "Kislány" (szó szerint: "bárányka").
  • Szükségemben én is hozzá fordulhatok, és gyógyulást találok. Gyógyítása a szívemre fog összpontosítani - a negativitásomra, a rossz hangulatomra, a bántó reakcióimra, a merevségemre. Ő mindig próbál segíteni abban, hogy növekedjek a szeretetben. És így én is gyengéd és gyógyító jelenlétté válhatok a körülöttem élők számára.

Imabeszélgetés

A beszéd ajándéka csodálatos ajándék. Használjam mindig kedvességgel. Legyek lassú a kemény, sértő, haragos szavak kimondásában.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."