Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi huszonötödik hét – péntek

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
23

Jelenlét

Uram, te mindig jelen vagy, és vársz rám. Add, hogy sose legyek annyira elfoglalt, hogy ne találjak időt a Veled való együttlétre.

Szabadság

Uram, szabadnak teremtettél. Általában természetesnek tartom ezt az ajándékot. Segíts, hogy szabadon éljek, ahogy eltervezted, háborítatlan szívvel, Benned bízva.

Tudatosítás

Lelkem vágyik jelenlétedre, Uram. Amikor feléd fordítom gondolataimat, béke és megelégedés vár. 

Isten igéje

Lk 9,18-22
Történt egyszer, hogy amikor egyedül imádkozott, és a tanítványok is vele voltak, megkérdezte őket: »Kinek tart engem a tömeg?« Ők ezt felelték: »Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások pedig azt tartják, hogy a korábbi próféták közül támadt fel valaki.« Azután megkérdezte tőlük: »Hát ti kinek tartotok engem?« Simon Péter válaszolt: »Az Isten Krisztusának.« Ő pedig rájuk parancsolt, és meghagyta, hogy ezt senkinek se mondják el, és így szólt: »Az Emberfiának sokat kell szenvednie, el kell, hogy vessék a vének, a papi fejedelmek és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és harmadnapra föl kell támadnia.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Tudjuk az evangéliumból, hogy a tanítványokat, és főleg Pétert megdöbbentette, amit Jézus mondott, és mindenestül el akarták utasítani azt. Ellentétben volt ez a Messiásról alkotott elképzelésükkel, és elviselhetetlennek tűnt számukra, hogy mindez megtörténhet Mesterükkel.
  • Minket is arra hív Jézus, hogy értsük meg mélyebben, ki ő valójában, és próbáljuk felfogni szenvedésének és halálának szerepét a megváltásban. Meg kell értenünk saját fájdalmaink. szenvedéseink, csalódásaink és veszteségeink megváltó, gyógyító erejét is.

Imabeszélgetés

Mi minden kavarog lelkemben, mialatt imádkozom? Békesség van bennem? Gond nehezedik rám? Közömbösséget érzek? Elképzelem, hogy Jézus itt ül vagy áll mellettem, és megosztom vele érzéseimet.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."