Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi huszonnyolcadik hét – csütörtök

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
14

Jelenlét

"Állj meg, és tudd, én vagyok az Isten." Uram, add, hogy Lelked vezessen, mialatt mindenben jelenlétedet keresem, mert csak nálad találok megnyugvást és felüdülést ebben a zaklatott világban.

Szabadság

Uram, Te megadtad nekem a szabadság nagy ajándékát. Add, kérlek, hogy ezekben a napokban szabad legyek az elfogultság és türelmetlenség minden fajtájától. Emlékeztess, Uram, hogy a te szerető szemedben mindnyájan egyenlőek vagyunk.

Tudatosítás

Segíts, Uram, hogy mindig tudatában legyek annak, hogy Tőled kaptam az életet. Köszönöm neked az élet ajándékát. Taníts meg lelassulni, elcsendesedni, és élvezni az örömöket, amiket számomra alkottál. Hogy vegyem észre a szépséget, ami körülvesz. A hegyek káprázatos ormait, a tavak nyugalmát, a virágszirmok törékeny szépségét. Állandóan tudatában akarok lenni annak, hogy ez a gyönyörűség mind Tőled származik.

Isten igéje

Lk 11,47-54
Jaj nektek, mert síremlékeket emeltek a prófétáknak, noha atyáitok megölték őket. Tanúsítjátok, hogy helyeslitek atyáitok tetteit, mert megölték őket, ti meg síremléket emeltek nekik. Azért mondja az Isten bölcsessége: Prófétákat és apostolokat küldök nekik, de közülük némelyeket megölnek, másokat pedig üldöznek. E nemzedéknek számot kell majd adnia minden próféta véréről, amelyet a világ kezdetétől, Ábel vérétől egészen az oltár és a templom között megölt Zakariás véréig kiontottak. Igenis, mondom nektek, számot kell adnia ennek a nemzedéknek. Jaj nektek, törvénytudók! Elvettétek a tudás kulcsát, de magatok nem mentek be, akik meg bemennének, azokat akadályozzátok.” Amikor kiment onnan, az írástudók és farizeusok nagy felháborodásukban különféle kérdéseket intéztek hozzá, és össze-vissza faggatták. Közben alattomban figyelték, hogy ellessenek valamit, aminek alapján vádat emelhetnek ellene.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Sok emlékművet emeltek az idők során olyan embereknek, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a maguk idejében. Az utóbbi években némelyikük szobrát eltávolították, mert prófétai szerepük megkérdőjeleződött, más szempontok szerint kerültek ítélet alá. Uram, segíts felismernünk a valódi prófétai tetteket, tanításokat, adj bátorságot, hogy elfogadjuk őket.
  • Jézus személyére és prófétai üzenetére többféle reakció érkezett. A farizeusok számára Jézus problémát jelentett. Összekeverték az üzenetet és hirdetőjét, ezért Jézust ellenségnek tartották. Uram, segíts, hogy prófétai módon hirdessük igazságodat korunkban, számítva arra, hogy nem mindenki fogadja szívesen. Adj hitet, hogy téged utánozva kiálljunk az igazság mellett.  

Imabeszélgetés

Néha elgondolkodom, mit mondanék neked, Uram, ha személyesen találkoznánk. Azt hiszem, így szólnék: Köszönöm, Uram, hogy mindig velem voltál. Biztosan tudom, hogy voltak idők, amikor ölben vittél. Amikor a Te erődből jutottam túl az élet nehéz szakaszain.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."