Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi huszonkilencedik hét – szombat

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
23

Jelenlét

Ahogy elkezdem ezt az imát, tudom, Isten itt van. Körülöttem, az érzéseimben, a gondolataimban, mélyen a bensőmben. Egy pillanatra megállok, hogy átéljem Isten életadó jelenlétét. 

Szabadság

Uram, add, hogy sose tartsam magától értetődő dolognak, hogy szabad vagyok. A te kegyelmednek köszönhetem lelkem szabadságát. Töltsd meg lelkemet békéddel, örömöddel.

Tudatosítás

Mindenkinek szüksége van rá, hogy megálljon a napi rohanásban. Tudjuk, hogy testünknek pihenésre van szüksége. Amikor eléd járulunk, Uram, szívünk és elménk felfrissül, lelkünk új erőre kap.

Isten igéje

Lk 13,1-9
Épp jött néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus áldozatuk vérével vegyítette. Erre ezt mondta: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így jártak? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mind. Vagy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony, és agyonzúzta őket, azt hiszitek, hogy bűnösebbek voltak, mint Jeruzsálem lakói közül bárki? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan.” Aztán egy példabeszédet mondott. „Egy embernek a szőlejében volt egy fügefa. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez: Három év óta mindig jövök, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd még egy évig! Körülásom és megtrágyázom. Hátha terem jövőre? Ha mégsem, akkor majd kivágod.”

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Ártatlan emberek meggyilkolása, sajnos, korunkban is gyakran előfordul. Az ember gyarló voltára, eltorzult gondolkodására mutatnak rá ezek az esetek. Jézus, te egy számunkra kevéssé ismert történetre utalsz, hogy rámutass, mindnyájunknak szükségünk van megtérésre. Az összehasonlítgatás, és annak megállapítása, hogy mi jobbak vagyunk, nem vezet előre. Őszinteségért és alázatért imádkozunk, hogy meghalljuk bűnbánatra hívó szavadat.
  • Manapság az azonnali eredményt, vágyaink gyors kielégítését várjuk el, mintha az élet minden kérdésének megoldásához megvolna a tudás és információ. A fák lassan nőnek, a gyümölcsnek időre van szüksége, hogy kifejlődjön és beérjen. Ez érvényes ránk is. Uram, te vagy a kertész, aki gondoz és táplál minket. Türelemért imádkozunk, hogy várakozni tudjunk, nyitottságért, hogy tűrjük a metszést, és így egyre több gyümölcsöt hozzunk a te dicsőségedre.

Imabeszélgetés

"Maradjatok itt, és virrasszatok velem!" A te szavaid, Uram, tanítványaidhoz, szenvedésed és halálod előtt. Tudom, Uram, hogy mindig mellettem maradsz, és virrasztasz velem életem minden napján. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."